Obaveštavamo vas da od Distribucije ASI možete poručiti postere "Piramida kapitalističkog poretka".

Poster možete naručiti mailom: info@inicijativa.org ili telefonom: 063/712-6662.

Veličina: 50 x 70 cm
Cena po primerku: 50 dinara
Ukoliko naručite 10 primeraka, cena je 300 din, odnosno 30 din/kom.
Poštarina iznosi dodatnih 100 din, bez obzira na broj postera koje naručite.

izgled postera:
img/wiki_up//piramida.gif