Naša distribucija je nabavila veću količinu drugog izdanja knjige Todora Kuljića, "Fašizam: sociološko-istorijska studija", koja je štampana 1987. U ovoj knjizi, na nevelikom broju strana (280), svestrano su analizirani mnogi aspekti fašističke ideologije, okolnosti i skriveni razlozi dolaska fašizma na vlast u Nemačkoj i Italiji, povezanost između fašističkih partija i krupnog kapitala itd. Opasnost od fašizma je, kao poslednja slamka za koju se hvata kapitalizam u trenucima velikih kriza, podjednako aktuelna danas, kao i pre 50 godina. Kuljićev "Fašizam" je jedna od najboljih knjiga o fašizmu napisanih na našim prostorima, i preporučujemo je svim iskrenim antifašistima.

šifra: D01
cena: 300 din

Više informacija o načinu naručivanja i uplaćivanja novca

Stranica distribucije ASI


proširi ovu vest dalje - preuzmi kod