Najava nove NATO-ove vježbe na Jadranu aktivirala je zadarske antimilitariste iz Anarho-sindikalističke grupe "Direktna akcija" i Anarho-queer grupe "Inicijativa Queer", te Zadarske vizije urbane kulture (ZVUK) koji su pozvali aktiviste raznih hrvatskih i međunarodnih udruga i mirovnih inicijativa na suradnju, a kako bi ukazali na potrebu, kako ističu, permanentnog protivljenja kapitalizmu.

Naime, od 1. do 12. listopada diljem srednjeg i južnog Jadrana predviđeno je održavanje akcije «Noble Midas» uz sudjelovanje predstavnika Bugarske, Francuske, Njemačke, Grčke, Italije, Nizozemske, Norveške, Rumunjske, SAD, Španjolske, Turske i Velike Britanije.

Prema najavi u vježbi na prostoru od Splita do Rijeke trebalo bi sudjelovati oko 760 marinaca, 40 brodova, 6 podmornica, 29 borbenih aviona, 23 helikoptera, 9 drugih zrakoplova, te mornaričko pješaštvo u sastavu amfibijsko-desantnih snaga, te snage Hrvatske ratne mornarice.

"U Zadru, 6. listopada, pripremamo velike demonstracije protiv ove vježbe i militarizma u svijetu općenito - najavljuje Mate Ćosić ispred Anarho-sindikalističke grupe «Direktna akcija» i Anarho-queer grupe «Inicijativa Queer».

Ovo će ujedno biti drugi anti-NATO prosvjed mladih grada Zadra kojom žele ukazati na potrebu mira u svijetu. Prvi put glas protiv rata i naoružanja u svijetu zadarski antimilitaristi digli su u svibnju tijekom NATO vježbe IDASSA 2007.

"Prosvjedom smo željeli ukazati na činjenicu kako je to militaristička organizacija iako se želi prikazati u drugačijem svijetu, odnosno istaknuti humanitarnu notu, budući je naglasak akcije bio na akciji spašavanju unesrećenih, naglašava Ćosić dodajući kako se time samo stvara privid, te pojašnjava: "Uvježbava se ratno djelovanje i ta logika ratovanja i dalje se reproducira i priprema se za neki rat koji će se dogoditi u budućnosti. Upravo je to problematično. Naime, ljudi i dalje briju na imaginarnog, neopipljivog neprijatelja što stvara stanje masovne paranoje, što naravno ide na ruku vladajućoj klasi da iskorištava
- kaže ovaj mladi antimilitarist.

Iako je u svibanjskom prosvjedu sudjelovalo svega desetak osoba, to nije obeshrabrilo organizatore novog prosvjeda. "Ja sam optimističan. Ako bismo sada u listopadu okupili oko 200 osoba , bio bi vrlo zadovoljan. Ujedno bih bio vrlo sretan da umjesto virtualne potpore ’bravo vi’ svi dođu na prosvjed jer tako će biti više koristi, dodaje Mate. Pojašnjava kako oni u inicijativi nisu ni za NATO ni vojsku, odnosno militarizam uopće.

Power to the people


"U Hrvatskoj se brije na tezu NATO ne, hrvatska vojska da. No, ako tako budemo mislili nikad nećemo ići prema miru u svijetu. Ja predlažem povezivanje antimilitarista diljem svijeta i rad na izmjeni takve logike uopće. Moramo shvatiti da se mir postiže tako da otvorimo vrata svome susjedu, a ne da stavljamo zasune, te da ne iskorištavamo jedan drugoga. Da zajedno gradimo ’moć sa’, a ne ’moć nad’ drugim. To podrazumijeva cjelokupnu i radikalnu izmjenu društva. Zato za nas antimilitarizam nije i ne može biti odvojen od ostalih oblika borbe protiv svih oblika opsesije i eksploatacije "države, kapitalizma, seksizma, homofobije, eksploatacije okoliša". Jer u protivnom ćemo uvijek ostati u poziciji implicitnog neprijatelja. Znam, to je dugoročni proces. No, stvar je upravo u tome da to počnemo odmah provoditi bez obzira što to izgleda kao utopistička ideja, kaže Mate Ćosić i poziva sve nevladine i organizacije civilnog sektora, te sindikate i anarhističke grupe da se uključe u prosvjed protiv NATO vježbe i militarizma uopće 6. listopada u Zadru.

Srednja generacija protiv NATO-a


Prema istraživanju javnog mijenja koje je Agencija Puls provela krajem svibnja ove godine, 44 posto građana podržava pristupanje Hrvatske NATO-u a prema rezultatima agencije Accent 57,4 posto. Prema istraživanju agencije Accent 24,8 posto građana se protivi ulasku Hrvatske u NATO, a prema Pulsovoj anketi 28 posto . Glavni razlozi za podršku NATO-u su povećana sigurnost, bolja budućnost i pozitivni gospodarski učinci članstva. Osnovni razlozi nepodržavanja ulaska u NATO su nedovoljna informiranost i nepovjerenje i straha od odlaska naših vojnika u inozemstvo.

Ispitanici u dobi od 35 do 44 godine najmanje podržavaju ulazak Hrvatske u NATO, dok najmlađi (18- 24) i najstariji (65 i više godina) u većem broju nego ostale dobne skupine podupiru ulazak Hrvatske u NATO savez.

Poziv na akciju protiv NATO-a

Izvor