Balkanski anarhistički sajam knjiga je institucija kojoj je cilj širenje antiautoritarnih principa u lokalnim zajednicama, okupljanje aktivista/kinja iz balkanskih zemalja i čitavog sveta, te konačno, realizacija političkih i kulturnih dešavanja.

Prvi Balkanski anarhistički sajam knjiga održan je u Ljubljani, Slovenija, 2003. uz prisustvo brojnih posetilaca/teljki i smatra se uspešnim. Drugi anarhistički sajam knjiga održan je u Zagrebu, Hrvatska, naredne godine, ali pošto lokalni pokreti nisu u potpunosti bili u mogućnosti da pomognu njegovu realizaciju, čitava ideja organizovanja godišnjeg sajma knjiga izgubila je na snazi.

Inicijativna grupa za organizovanje 3. balkanskog anarhističkog sajma knjiga sastoji se od grupa i pojedinaca iz Bugarske, Srbije i Grčke, koji/e su učestvovali na prethodnim sajmovima. Sa željom da instituciju vratimo u život, odabrali smo Sofiju kao mesto na kome će biti organizovan sajam knjiga iz dva ključna razloga: pre svega zbog značajne istorije anarhističkog pokreta u Bugarskoj, a takođe i zbog ogromne savremene političke aktivnosti. Koreni anarhističkog pokreta ove zemlje sežu do Hrista Boteva, nacionalnog pesnika i ustanika koji je živeo sredinom 19. veka. Bugarski anarhisti su bili prisutni u važnim trenucima kako Bugarske, tako i globalne istorije, budući da su se osim pružanja otpora bugarskom caru, neki anarhisti priključili i španskoj revoluciji. Kontinuitet pokreta je narušen po završetku Drugog svetskog rata, nakon uspostavljanja komunističkog režima, kada su potisnuta sva anarhistička učenja, a mnogi anarhisti zatvoreni.

Nakon pada komunističkog režima, anarhistička učenja vraćena su u život i pokret se ponovo uzdigao. Danas, kada neoliberalizam i nacionalizam preovlađuju, bugarski anarhisti deluju pod izuzetno teškim okolnostima, primorani da se suočavaju sa bandama ekstremnih desničara uz opštu indiferentnost stanovništva.

Pozivamo svakog/ku anarhistu/kinju, antiautoritarca/ku ili antikapitalistu/kinju da svojim prisustvom podrže ovaj događaj, čak iako nemaju sopstvene publikacije koje bi predstavili, te da takođe uzmu učešća u akcijama koje će biti organizovane.

Sajam knjiga će biti održan od 31. maja do 2. juna 2008. u Sofiji.

Za više informacija o smeštaju itd. pišite na:
fab@a-bg.org, ita_gr@yahoo.co.uk, info@inicijativa.org