Zagreb, 12.04.2008

ANARHO-SINDIKALISTIČKI BLOK NA RADNIČKIM DEMONSTRACIJAMA

Izvještaj nacionalnog i internacionalnog tajništva Mreže anarho-sindikalista/kinja (MASA)

U Zagrebu se 12.4. 2008 održao najveći sindikalni prosvjed u posljednjih 10 godina. Prosvjed je organiziran od strane 5 najvećih sindikalnih središnjica (žutih sindikata) i okupio je oko 35-50 000 radnika (procjene variraju od medija do medija). Glavni cilj demonstracija bilo je protivljenje rastu cijena osnovnih životnih dobara kao posljedice inflacije koja je obuhvatila i Hrvatsku.

Novo osnovana Mreža anarho-sindikalista/kinja (MASA) od samog je početka kao svoju zadaću uzela participaciju na najavljenim demonstracijama u obliku autonomnog anarho-sindikalnog bloka. Njegov je cilj bio izlazak u javnost - među radnike i radnice - te upoznavanje radnika i radnica sa radom Mreže, kao i sa anarho-sindikalističkom teorijom i praksom. Sa druge strane, stavili/e smo naglasak na kritiku postojećih reformističkih i hijerarhijskih sindikata. Time je karakter naše akcije bio dvojak – sa jakim kritičkim, ali i revolucionarno afirmacijskim nabojem.

Tako smo na početak bloka postavili/e satirički transparent bijele boje (simbolike mira, u ovom slučaju socijalnog mira) Zahtijevamo veće kaveze i duže lance čime smo željeli/e kroz subverziju ukazati na (ograničeni) doseg rada i borbe žutih sindikata. Iza tog transparenta vijorile su se crno-crvene anarhističke/anarho-sindikalističke zastave i transparenti sa porukama Nema ratova između naroda, nema mira između klasa!, Država je tamnica svih naroda!. Tko sije bijedu, žanje gnjev!, Proizvodnja bez eksploatacije! Zemlja bez granica! Društvo bez države!. Time smo, vjerujemo, jasno iskazali/e svoje stavove, a sudeći prema reakcijama radnika i radnica možemo reći da same poruke za njih nisu bila nepoznanica. Sam blok je okupio oko 70-ak anarho-sindikalista/kinja i anarhista. Mnogi/e drugovi i drugarice iz inozemstva (Njemačke, Italije, Slovenije, Velike Britanije…), koji/e su posjetili/e Anarhistički sajam knjiga koji se isti vikend održavao u Zagrebu, uzeli/e su učešće u našem bloku, ali nam i neskromno pomogli/e u kopiranju i distribuciji letaka.

Nakon što je povorka završila na središnjem gradskom trgu participanti/ce našeg bloka podijelili/e su cca. 2000 letaka, i provocirali/e sindikalne vođe u njihovim govorancijama. Da su naše poruke bile jasne i da su smetale sindikalnim birokratima/kinjama pokazali su i njihovi sindikalni redari (sindikalna policija) koji su okružili naš blok.

Govorancije sindikalnih birokrata/kinja su predviđene. Nakon hektolitara reformističke bevande (piće – mješavina vina i vode) spravljene od strane sindikalnih vođa koja je uspjela razvodniti radnički gnjev uslijedio je i apaurin vic koji je 50 000 gladnih radnika i radnica pretvorio u dezorijentirane klaune. Spektakl je završen, zastor je spušten! Reformisti/ce su učinili/e upravo ono što je kapitalizam htio – pretvorili/e su radnički revolucionarni potencijal u pasivno prihvaćanje ideja da će promjene doći od strane onih koji su u suštini dio statusa quo. No, promjene su uvijek bile izborene, a ne darovane. Za promjene ćemo se izboriti, ili ih neće biti! Klasni konflikt prestaje jedino revolucijom!

I iako su sindikalni birokrati/kinje željeli/e da se svi/e sretni/e uputimo kući, naš anarho-sindikalni blok nije htio samo poslušati njihove naredbe. Počeo je pozivati radnike i radnice da se svi/e skupa uputimo prema Markovom trgu – mjestu na kojem se nalazi sjedište Hrvatskog sabora – a na kojem je zakonom zabranjeno prosvjedovati. Međutim, naš blok je odmah bio zaustavljen kordonom policije spremne da u svakom trenu i svim sredstvima napadne naš blok. Kako ni sami nismo bili/e spremni/e za konfrontaciju sa policijom, a niti smo brojčano bili nadmoćni – uputili/e smo policiji i ostalima naše poruke, od kojih je nosiva bila Ne prihvaćamo socijalno partnerstvo! Klasni rat i dalje traje!. Potom smo napustili/e mjesto, a policija nas je pratila sve dok se naš blok nije raspustio.

Smatramo da je naša akcija bila i više nego uspješna za prvi odlazak u javnost, te se ovim putem želimo zahvaliti svima onima koji/e su uzeli učešće u našem bloku i na taj se način solidarizirali/e sa nama i našim idejama.

U popodnevnim satima MASA je održala svoj Prvi nacionalni kongres na kojem je usvojila statut mreže, te osnovala i mapirala prve lokalne grupe MASA, kao i izolirane članove/ice. Svi dokumenti će nakon dopunjavanja biti dostupni na našoj web stranici www.masa-hr.org

Za internacionalnu radničku borbu!

U ime MASA,
Saša Balent, nacionalni tajnik
Mate Ćosić, internacionalni tajnik