Generalnom direktoru “Telekoma”
gospodinu Branku Radujku

Gospodine Radujko,

Obavešteni smo da ste stupili u kontakt sa našim kolegama i da ste izrazili spremnost da se vidite sa našim predstavnicima i prodiskutujete sporna pitanja koja su dovela do toga da pokrenemo akcije protiv “Telusa” i “Telekoma”. Saopšteno nam je, takođe, da zahtevate da prekinemo sa distribucijom letaka u kome javnost obaveštavamo o kriminalnom ponašanju uprave “Telusa”. Ovom prilikom vas obaveštavamo da:

1) U prethodnih četri dana je distribuirano preko 10.000 letaka ispred poslovnica “Telusa” i “Telekoma” kojima je javnost obaveštena o malverzacijama u našoj firmi. Nameravamo da tokom sledeće nedelje distribuiramo barem još toliko letaka, dok će javnost i na druge načine biti upoznata sa situacijom u “Telusu”. Nećemo prekinuti sa različitim vidovima pritiska sve dok naši zahtevi ne budu ispoštovani.

2) Nakon otpočinjanja naše akcije, telefonom su nam upućene pretnje od strane nepoznatog lica iz uprave, koje nas je upozorilo da je protiv nas pokrenuta krivična prijava. Ovim putem vas obaveštavamo da nas nećete zaplašiti vašim grubijanskim metodama, te da ćemo u ovoj borbi istrajati do kraja.

3) Tokom ovog vikenda, naši predstavnici će održati nekoliko sastanaka sa kolegama iz Grčke, a sa ciljem pokretanja akcije i protiv grčke telekomunikacione kompanije “OTE” koja je delimični vlasnik “Telekoma”. Slične aktivnosti ćemo preduzeti i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, gde “Telekom” ima svoje interese.

4) U toku je proces registracije nezavisne sindikalne organizacije, koja će sprečiti dalje mahinacije i ponižavanja zaposlenih u “Telusu”. Usled pritisaka koji se vrše na zaposlene, dok se proces registrovanja sindikata ne okonča, sa vama će se komunicirati isključivo pisanim putem. Sve predloge u vezi naših zahteva da uprava “Telusa” podnese ostavku zbog višegodišnjeg lošeg upravljanja firmom, da svi zaposleni u Telusu dobiju zasluženu 13. platu kao i jednak deo dodeljenog bonusa, možete dostaviti na priloženu adresu elektronske pošte. Nakon što vaš predlog bude razmotren među zaposlenima, obavestićemo vas o našem odgovoru.

Solidarno do pobede!

Radnice i radnici Telusa
063/263-775
info@inicijativa.org


prethodne vesti
Za Telekom neradnici najbolji radnici!