Policajac koji je ubio Aleksisa Grigoropulosa, sa prezimenom Korkoneas, rođen je u Kalamati, u porodici sa ultra-desničarskom tradicijom. Po tvrdnji atinske »Indimedije« njegova okolina i članovi porodice učestvovali su u desničarskim pronacističkim bandama tokom njemačke okupacije Grčke u drugom svjetskom ratu. Prema atinskoj »Indimediji«, nakon rata članovi porodice Korkoneas su ušli u kriminalne bande »Magnas« i »Katsarea« koje su vršile pokolje u područiju Kalamate. Ubica Korkoneas bio je član pro-nacističke »Zlatne zore« (ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ) osamdesetih i devedesetih. Zatim je ušao u Specijalne snage (LOK) i 1999. bio je jedan od prvih regrutovanih u »Specijalnu gardu« unutar grčke policije. Bio je na službi u Eksarhiji i zapažen je po visokom stepenu provokativnog ponašanja tokom nekoliko godina. Policija, a posebno »Specijalna garda« imaju bliske odnose sa fašističkim organizacijama.

Izvor: NEA από όλο τον Κόσμο, A.K. Solidarnost