U kulturnom centru REX u Beogradu, Jevrejska 16, u subotu 24. januara u 19h - govore Tadej Kurepa i Ratibor Trivunac

"ASI je je propagandno/borbena, anarhistička, preciznije anarho-sindikalistička, organizacija, osnovana 2002 godine. Cilj ASI je borba na radnom mestu za bolje uslove života i rada, kao i borba za stvaranje društva koje će biti bazirano na individualnoj i kolektivnoj slobodi, ravnopravnosti, solidarnosti i međusobnoj pomoći; lišeno svih oblika represije, hijerarhije i vlasti čoveka nad čovekom."

Članovi i članice ASI ucestvovali su u mnogim akcijama, radičkim i studentskim protestima, njihova izdavačka kuća CLS - Centar za liberterske studije objavila je niz knjiga i brošura iz oblasti marksizma, anarhizma, revolucionarnog sindikalizma i anarho-sindikalizma, a bavili su se i drugim temama. Takođe, značajne su i njihove klasno orijentisane analize političkih dešavanja koje se izdaju u formi saopštenja ili objavljuju u listu "Direktna akcija".

Nakon šest godina delovanja i rada na izgradnji masovnog revolucionarnog pokreta, zasnovanog na načelima anarho-sindikalnizma, članovi i aktivisti kroz slobodnu diskusiju sa gostima i publikom reflektuju uslove i ishode svog rada i njegovih rezultata.