Beograd - Zakonski uslov za prinudnu likvidaciju ispunjava oko 400 društvenih preduzeća, a u njima je zaposleno oko 25.000 ljudi, kažu u Agenciji za privatizaciju.

Prema Zakonu o privatizaciji postupak prinudne likvidacije biće pokrenut nad preduzećima koja posluju sa društvenim kapitalom, a koja nisu privatizovana ni posle više pokušaja. Radnici ovih preduzeća biće upućeni na Nacionalnu službu za zapošljavanje, neće imati pravo na otpremnine, već samo na naplatu potraživanja ukoliko poslodavac nije isplaćivao plate.

U Agenciji za privatizaciju kažu da su kandidati za privatizaciju i sva preduzeća koja dve godine uzastopno nisu podnela godišnji finansijski izveštaj Agenciji za privredne registre, ali i ona preduzeća za koja do 31.12.2008. nije objavljen ni jedan poziv za prodaju putem aukcije ili tendera.

Među najvećim preduzećima koja će proći kroz proces likvidacije su "Kulski štofovi" iz Kule, "Jagodina" iz Jagodine, "HIP Razvoj i inžinjering" iz Pančeva, "Kopaonik" iz Brusa i "Marko Orešković" Holding kompanija iz Apatina, "IMT Fabrika motokultivatora i motora" iz Knjaževca,"Zapadna Morava" iz Trstenika i "Bić" iz Priboja.

U tih osam preduzeća prema zvaničnim podacima ima oko 500 zaposlenih.

U procesu prindune likvidacije nije predviđen socijalni program, jer danom pokretanja likvidacije zaposlenim prestaje radni odnos. Zaposleni se upućuju na Nacionalnu službu za zapošljavanje, a jedno zadržavaju pravo da zatraže isplatu neisplaćenih zarada iz likvidacione mase.

U Agnciji za privatizaciji kažu da se za sada ne mogu da procene kolika su potraživanja radnika ovih društvenih preduzeća na ime neisplaćenih zarada, jer se tek u postupku likvidacije pozivaju svi poverioci.

Postupak likvidacije podrazumeva gašenje preduzeća tek nakon izmirenja svih obaveza koje preduzeće ima prema poveriocima. Imovina se nakon procene prodaje na javnoj aukciji ili pogdbom, a u zaposleni neće imati povlašćen tretman, jer se iz te novčane mase ravnopravno namiriju svi poverioci, objašnjavaju u Agenciji za privatizaciju.

Ukoliko se u toku likvidacije utvrdi da imovina preduzeća nije dovoljna da se u potpunosti namire sva potraživanja, likvidacioni upravnik je u obavezi da obustavi postupak likvidacije i pokrene postupak stečaja.

Prema procenama Agencije za privatizaciju, upravo to će se desiti u većini slučajeva, što će otvoriti mogućnost da se formiraju liste za isplatu poverilaca, koje u slučaju likvidacije ne postoje.

Izvor