Saopštenje Anarhosindikalističke inicijative “Ne ratu među narodima - ne miru među klasama”, izdato prosle godine povodom proglašenja nezavisnosti Kosova i potom mitinga “Kosovo je Srbija”, biće izloženo narednih nekoliko nedelja u Kulturnom centru Reks u Beogradu.

Saopstenje je odštampano na četiri table, a izdato je 12. marta 2008. godine, kao analiza i komentar proglašenja nezavisnosti Kosova 17. februara 2008. i mitinga "Kosovo je Srbija" održanog 21. februara 2008.

Saopštenje je, u najmanju ruku, radikalni raskid sa tada i danas preovlađujućim političkim rezonovanjima i vokabularima, a unosi inovativno razumevanje problematike i kreira novi politički horizont za njeno moguće rešavanje, navedeno je u najavi te specifične izložbe, koja je priređena u okviru programa Cheking point.

Izvor