Poštovani, iz štampe je izašao novi broj „Direktne akcije“, propagandnog biltena Anarho-sindikalističke inicijative.

Novi broj ima preko 130 strana, nabavite svoj primerak po ceni od samo 50 din.

Više informacija o novom broju: http://inicijativa.org/tiki/NewDA

„Direktna akcija“ promoviše neposredno hvatanje u koštac sa gazdama i državom, primenu principa anarhosindikalizma i anarhizma — slobodarskih principa, kako na radnom mestu tako i u svakodnevnom životu; popularizuje nauku, slobodarsku, antiautoritarnu kulturu, kao i istoriju, teoriju i praksu slobodarskog revolucionarnog pokreta.

Naručivanje: http://inicijativa.org/tiki/uplataDA

Promo materijal: http://inicijativa.org/tiki/da10promo

Kontakt:
tel: 063/712-6662, 065/6569-738
e-mail: da@inicijativa.org
adresa: CLS, Fah 6, 11077 Beogradimg/wiki_up//DA10.gif

Sadržaj


Duh vremena

Amerika zemlja velika
- Obmana zvana Obama
- Operacija Đubre
- Protest tokom Republikanske konvencije

Svetska ekonomska kriza
- Kapitalizam, finansijska kriza i mi
- Zapali novac i zapleši
- Svetska ekonomska kriza – dosadašnji razvoj

Sindikat
- Šta je ASI?
- Dokumenti iz Telusa
- Saopštenje: Novi talas državnog nasilja
- Intervju: Revolucionarni sindikalizam u „Dolini gladi“
- Dole školarine
- Kako otpustiti svog gazdu

Uživo sa radnog mesta
- „Fa Models“ - agencija za zlostavljanje devojaka
- Intervju: Ponižavanje na svakom koraku
- Najava: Revolucija u restoranima
- Intervju: Bonđorno
- Rad oslobađa

Grčka
- „Ništa više neće biti kao pre“ u Grčkoj
- Grčki plamen: od nemira do socijalne pobune
- Grčki nemiri: Pismo studentima, decembar 2008.
- Proglas radnika koji su okupirali zgradu najvećeg sindikata u Grčkoj
- Bauk slobode uvek dolazi sa nožem u zubima
- Radnici će imati zadnju reč, a ne vlasnici kapitalističkih medija
- Hronologija grčke pobune – Solun

Balkan
- Borba i pobeda u splitskom kinu
- Stegnite vi remen, bando lopovska
- Akcija „GETRO“
- Intervju: Počelo je, počelo!

Međunarodno udruženje radnika i radnica
- KRAS-MUR: Deklaracija protiv rata na Kavkazu
- CNT-AIT: Povodom napada Izraela na Gazu
- Globalni dan akcije protiv Crvenog krsta

OFUS
Draga Sovjeta
Anarhistička biografija: Fransisko Sabate Ljopart

Nauka, istorija, teorija
- 1968: Francuska
- Perspektive i prepreke daljeg energetskog snabdevanja
- Ljudski faktor: černobiljska nesreća
- Upravljanje ljudskim resursima u samoupravnim sistemima

Kultura
- Najava: Zagrcnuti u tranziciji
- Poštena muzička inteligencija
- Muzika slobode

Distribucija