Beograd - Skoro trećina fakulteta Univerziteta u Beogradu najavila je da će povećati školarine za samofinansirajuće studente u akademskoj 2009/10. godini.

Konačnu odluku o školarini još nisu doneli svi fakulteti, a oni koji su najavili povećanje to pravdaju padom vrednosti dinara i činjenicom da im država duguje višemilionske iznose. Radikalne studentske organizacije najavljuju proteste.

Najavljena povećanja školarina se kreću od 2 000 do 32 000 dinara, bez obzira na to što je ministar prosvete Žarko Obradović nedavno apelovao na fakultete da ne povećavaju cenu u uslovima svetske ekonomske krize.

Rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević kaže da je Senat Univerziteta preporučio da se školarine ne dižu, ako to nije neophodno. Problem je u tome što država ne ispunjava svoje obaveze prema fakultetima pa su oni prinuđeni da traže dodatne izvore finansiranja:

“Država finansira realne materijalne troškove negde oko 30 odsto. To znači da 70 odsto moraju fakulteti iz sopstvenih prihoda da nadoknade. Sad je ta cifra čak i manja, možda je ta cifra sada ispod 20 odsto. Naravno tu je i taj socijalni momenat, jer je teška ekonomskla situacija. Senat Univerziteta je preporučio fakultetima da ne dižu školarine, a ako ih dižu da to bude u okviru zvanično priznate inflacije“, kaže Kovačević.

Kako dolazi do toga da fakulteti nemaju dovoljno sredstava za rad danas nije bilo moguće saznati u Ministarstvu prosvete i sporta, jer su nadležni u Belgiji na skupu posvećenom primeni Bolonjske deklaracije.

Podizanju školarina se uporno protive pojedine radikalne organizacije. Tadej Kurepa iz sindikata obrazovanja Anarhosindikalističke inicijative, kaže da je za njih to neprihvatljivo i najavljuje proteste poput onih koji su u toku u Hrvatskoj:

“Budući da fakulteti iz godine u godinu imaju tendenciju neprekidnog povećanja školarina, mi smatramo da je to jednostavno neprihvatljivo. Ne samo zbog toga što je materijalni položaj studenata i njihovih roditelja izuzetno težak, već i zato što se zalažemo za besplatno obrazovanje, koje bi bilo svima dostupno. U tom smislu mi ćemo se orijentisati ka primeru koji nam daju naše koleginice i kolege iz Hrvatske, koji proteklih nedelju dana okupiraju svoje fakultete“, kaže Kurepa.

Zbog visokih školarina, u Hrvatskoj protestuju studenti na fakultetima u Zagrebu, Zadru, Rijeci, Osijeku i Splitu, a studente podržavaju i neki sindikati.

Izvor