Saopštenje međunarodnih anarhista okupljenih u Ljubljani na Antifašističkim danima akcije

Anarhisti iz Hrvatske, Srbije, Poljske, Austrije i Slovenije, su u znak solidarnosti došli u Ljubljanu i učestvovali u Antifašističkim danima akcije, organizovanim od 24. do 27. aprila. Okupili smo se da podržimo lokalnu borbu protiv neofašizma, da razmenimo iskustva i izgradimo jače veze za zajedničke borbe koje su na pomolu.

Svuda smo suočeni sa ponovnim pojavljivanjem fašizma, koji nekada dolazi bez maske, dok je u drugim slučajevima inkorporiran u program političkih partija. Kao anarhisti, mi razumemo da je fašizam odbrambeni mehanizam države i kapitala, koji ima za cilj da osigura njihov opstanak. U vreme jedne od kapitalizmu svojstvenih kriza, mi već vidimo da se to dešava. Osećamo se obaveznim da uzmemo učešća u antifašističkoj borbi, koju doživljavamo kao sastavni deo borbe protiv kapitalizma. Nemamo nikakvog razumevanja za liberalna jadikovanja nad fašizmom i diskriminacijom, čija je jedina politička misija reafirmacija temelja buduće eksploatacije i diskriminacije.

Uzimamo učešće u širokim antifašističkim frontovima, ali smo takođe svesvni opasnosti od rekuperacije antifašizma od strane političkih partija i NVO, poznatih neprijatelja potlačenih. Mi smo deo antifašističke borbe, koja se zalaže za usvajanje i implementaciju direktno demokratskih metoda u donošenju odluka, kao i direktne akcije kao metoda borbe, u okviru šireg antifašističkog pokreta.

U tom kontekstu, želeli bismo da iskažemo našu solidarnost i podršku studentima u Hrvatskoj, koji, ovih dana, okupiraju svoje fakultete ostvarujući autonomiju i preuzimaju obrazovanje iz kandži tržišta. Blokade univerziteta, kontrolisane od strane studentskih zborova, su najbolji primer direktne demokratije i direktne akcije, osnovnih liberterskih principa, ovoga puta u službi borbe za potpuno besplatno obrazovanje dostupno svima.

Antifašistička borba, neraskidivo vezana za borbu protiv svih vrsta socijalnog ugnjetavanja i eksploatacije, je od najvećeg značaja. Borba protiv fašizma neće imati budućnost ukoliko nije usko povezana sa borbom radnika, imigranata i studenata za dostojanstvo i oslobođenje. Da bismo promenili nešto, moramo promeniti sve.

Ljubljana, 26. aprila 2009.
Međunarodni anarhisti okupljeni u Ljubljani na Antifašističkim danima akcije

Video snimak čitanja proglasa na velikom antifašističkom protestu 27. 4. u Ljubljani(engleski jezik)
Video snimak protesta
Fotografije sa protesta