BIA saslušala pripadnika Anarhosindikalističke inicijative


Tokom današnjeg dana službenici Bezbednosno-informativne agencije (BIA) priveli su na saslušanje u svojim prostorijama na Novom Beogradu člana Anarhosindikalističke inicijative (ASI), R. T.

Kao povod za saslušanje, našem članu su navedene navodne sumnje izvora BIA o umešanosti pripadnika ASI u postavljanje kutija sa životinjskim izmetom ispred zgrada Vlade Republike Srbije, Narodne banke Srbije, Ministarstva kulture i informisanja i različitih ministarstava u Nemanjinoj ulici u Beogradu. Naš pripadnik je negirao bilo kakvu umešanost Anarhosindikalističke inicijative i njenih članova u ovaj incident, ukazujući da su metode našeg delovanja pre svega orijentisane na radikalizovanje radničkih borbi, organizovanje štrajkova, protesta i blokada, a ne organizovanje umetničkih performansa. Takođe, pripadnike BIA su interesovale informacije vezane za delovanje naše sindikalne konfederacije, regionalno organizovanje radikalnih radničkih aktivista, kao i Međunarodno udruženje radnika i radnica – sindikalnu internacionalu kojoj ASI pripada već više od 10 godina. Naš član je odbio da službenicima BIA da bilo koje ime, ili pruži bilo kakve informacije koje nisu javno dostupne o aktivistima, organizacijama, grupama ili pokretima za koje su službenici BIA pokazali interesovanje.

Namera nam je da saopštenjem obavestimo javnost o ovim dešavanjima iz više razloga – prvi je želja da izbegnemo ulogu žrtvenog jarca usled činjenice da su naši članovi ranije već bili izloženi represiji i procesuirani u montiranim sudskim procesima koji su imali neke slične karakteristike sa slučajem koji je navodno bio povod ovog saslušanja člana ASI; drugi razlog je poznata praksa obaveštajnih službi da iskoriste komunikaciju sa pojedincima kako bi pokušali da, u pogodnom trenutku, u javnosti tu komunikaciju predstave kao neku vrstu saradnje inkriminisanih osoba sa službom.

Mi u Anarhosindikalističkoj inicijativi znamo da je javnost jedina i najbolja odbrana od represije sistema, i u tom kontekstu želimo da je obavestimo u potpunosti o svim kontaktima koje sa represivnim aparatom imaju naši aktivisti. Takođe, za kraj, još jednom želimo da podvučemo da pripadnici Anarhosindikalističke inicijative nemaju nikakve veze sa postavljanjem kutija ispred državnih institucija.

Generalni sekretarijat Anarhosindikalističke inicijative
Sekcije Međunarodnog udruženja radnika i radnica