Pariz, Madrid, London - U evropskim zemljama zahuktava se debata o podizanju starosne granice za odlazak u penziju, a u nekoliko država u toku su reforme vezane za rešavanje problema koji prate produžavanje životnog veka i neefikasnost ili krah penzijskih sistema.

U Francuskoj, pravo na odlazak u penziju zaposleni ostvaruju po pravilu sa 60 godina. Samo oni koji su počeli da rade sa 14-15 ili 16 godina mogu očekivati da odu u penziju pre šezdesete, pod uslovom da su uplaćivali sredstva u penzione fondove tokom 40, odnosno 42 godine.

Penzijska reforma, izglasana u julu 2003, imaće za posledicu produžetak radnog staža administrativnih službenika do 2008. sa 37,5 na 40 godina. On će se, za sve zaposlene u privatnom i državnom sektoru, produžiti na 41 godinu do 2012, a potom, po svoj prilici i na 42 do 2020. U Britaniji, Komisija za penzije predložila je prošle nedelje da se produži radni vek zaposlenih na 68 godina, u zamenu za nešto veću državnu penziju.

U izveštaju Komisije se predlaže da se godine za penziju sa 66 u 2030. povećaju na 67 u 2040. i 68 godina u 2050. Komisija zadužena da probleme vezane za produžetak životnog veka i krah sistema penzionih fondova kao da ne haje za bitnu razliku kad je o ženama reč i prenebregava činjenicu da su žene tokom svog radnog veka u proseku radile znatno duže ako se uzme u obzir njihov rad u porodici i na odgajanju dece.

U ovom trenutku zaposleni muškarci ostvaruju pravo na penziju sa 65, a žene sa 60 godina, ali se očekuje da se granica za odlazak žena u penziju 2020. pomeri na 65 godina. Svaki drugi Britanac protivi se produženju radnog veka, piše Dejli telegraf.

Nova nemačka vlada želi da produži pravo na sticanje penzije na 67 godina, umesto sadašnjih 65. U tom smislu još nema nacrta zakona, ali je kancelar Angela Merkel u svom govoru to upravo pomenula.
Nemačka ima slab natalitet, tako da se smanjuje i broj aktivnih ljudi koji doprinose u socijalne i penzione fondove. To stvara poteškoće, naročito kad je reč o penzionim fondovima, tako da bi penzije u 2006. mogle biti zamrznute treću godinu za redom.

U Portugaliji, parlament je prošlog utorka usvojio Predlog vlade o podizanju starosne granice za sticanje prava na penziju. Reč je o progresivnom podizanju starosne granice zaposlenih sa sadašnjih 60 na 65 godina počev od 2006. godine.
Od ove jeseni zaposleni u državnim službama u Portugaliji (u vojsci, policiji, ministarstvima, u bolnicama i obrazovnim institucijama) učestalo protestuju protiv vladinog plana.

Austrijski parlament je usvojio 2003. radikalnu reformu koja predviđa produžetak radnog veka, tj. uplatu u penzioni fond sa 40 na 45 godina, uz odlazak u penziju sa 65 godina starosti. Očekuje se da će se zbog produžetka života osiguranika i slabog priraštaja, broj 65-godišnjaka udvostručiti do 2050. godine, dok bi broj radno sposobnog stanovništva mogao da se smanji počev od 2018. godine.

U Poljskoj se penzija stiče sa 65 (za muškarce) i 60 godina (za žene), dok se rasprava vodi o svrsishodnosti postepenog izjednačavanja radnog veka žena s dužinom radnog veka muškaraca.
Ipak, nova konzervativna poljska vlada je naznačila da to pitanje za nju nema prioritetni značaj, a potvrdila je, u okviru socijalnog programa, privilegiju rudara da mogu da odu u penziju posle 25 godina rada u oknima, bez obzira na godine života.

U Mađarskoj vlada namerava da se pozabavi novim merama reforme penzionog sistema u narednih pet godina. U toj zemlji pravo na penziju stiče se sa 62 godine za muškarce i žene, ali Mađari mogu otići u prevremenu penziju ako dokažu da su radili 33 godine. Počev od 2008. godine, prevremenu penziju neće moći da ostvare pre navršenih 59 godina starosti.


Italija puna penzionera

Italija je 2004. usvojila penzijsku reformu čiji je osnovni cilj bio štednja i održavanje javnog deficita ispod tri procenta. Tom reformom se predviđa sticanje prava na penziju od 2008. godine sa 60 godina starosti i 35 radnog staža ili uz dokaze zaposlenog da je uplaćivao u penzioni fond tokom 40 godina. Godine 2013. u Italiji bi granica za odlazak u penziju mogla da bude povećana na 62 godine starosti, uz nepromenjen radni staž od 35 godina. Italija broji 16,4 miliona penzionera naspram radno sposobnog stanovništva od 23 miliona. Španski zakonodavci predlažu reformu kojom se predviđa da se sticanje prava na penziju pomeri sa 65 na 66 godina i o tome se upravo raspravlja u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja. Žuti sindikati ocenjuju da je reč o "uravnoteženom, umerenom i korisnom pomeranju".