Ovo je poziv za forum, sastanak, organizovan od strane različitih anarhističkih i anti-autoritarnih kolektiva, koji će se održati u Atini (u Politehničkoj školi, zgrada Gini), istih dana (4 - 7. maja 2006) kada i reformistički Evropski socijalni forum.

O detaljnijem programu ćeš biti naknadno obavešten/a, a drugovi i drugarice koji/e žele da učestvuju neka nas kontaktiraju na sledeći email.

Sastanak je baziran na sledećim tačkama:

  • Totalno odbijanje kapitalizma i države, kao oblika nasilja i prinudne društvene organizacije, koja je odgovorna za ekonomsko i društveno osiromašenje ljudi kao i za ekološko uništenje planete. Danas, kapitalizam i država sprovode takozvani "rat protiv terorizma", prouzrokujući smrt, uvodeći vojnu okupaciju, gradeći kampove za mučenje i intenzivno pljačkanje globalnog juga. Oni su odgovorni za ubijanje i izolaciju izbeglica i imigranata, za divlju eksploataciju, za nastojanje da militarizuju društva i za izvođenje represije i kontrole nad borcima i nad ljudima na zapadu. Oni uskraćuju ljudima dobra koja proizvode i pretvaraju ljude u robu podložnu marketinškim zakonima.

  • Protiv kapitalizma i države, mi sprovodimo samo-organizovanu borbu protiv njihovih surogata i posredovanja i protiv bilo kakvog pristajanja na dominaciju. Odbijamo bilo kakav oblik hijerarhije, vlasti, prinude, gospodarenja i hegemonije, niti u obuzdavanju društva niti u manipulaciji društvenom borbom.

  • Sprovodimo društvenu solidarnost u našoj borbi protiv lažnih ideologija kao što su rasizam, seksizam i nacionalizam koji funkcionišu kao oblik reprodukcije države i kapitalizma, stvarajući lažne podele.

  • Mi se borimo za društvo ravnopravnih i slobodnih ljudi, bez klasa i države, bez zatvora i granica, bez eksploatacije i represije.

Liberterski, anarhistički, anti-autoritarni forum

Izvor