Beograd - Republički zavod za statistiku saopštio je da je prosečna plata isplaćena u martu 2006. godine iznosila 20.094 dinara.

U saopštenju se precizira da je martovska plata u odnosu na februarsku nominalno veća za 2,69 odsto, a realno za 2,08 odsto. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji isplaćena u periodu januar-mart 2006. godine, u odnosu na isti period 2005. godine, nominalno je veća 27,36 odsto, a realno za 11,04. odsto.

Izvor