Ovo je TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 od Tiki društvo Sub 13 of Apr, 2024 [08:46 UTC]
Borba na radnom mestu
Međunarodne aktivnosti
Istorija, teorija i kultura
Onlajn korisnici
Mi imamo 212 onlajn korisnika

Forum: Nauka

Forumi->Nauka->Pol Fajerabend->Re: Pol Fajerabend

Hal 9000
Hal 9000
posts:230
5 zvezde
Re: Pol Fajerabend


Voleo bih da vidim neku referencu za ovaj tekst - ime knjige (predpostvaljam da je u pitanju "protiv metoda"), od koje do koje str. i tako dalje.

U svakom slučaju iz ovog isečka jasno je da je g. Fajerabned fin primer buržoaskog mislioca i da se manje više nalazi na liniji trenutno dominantne neoliberalne (neokonzervativne) ideologije. Jedan deo stvari koje Fajerabend priziva se danas uveliko dešavaju i baš one guše razvoj nauke, sprovode reviziju istorije i uopšte koče razvoj ljudskog društva u celini.

Citiraću nekoliko rečenica iz teksta i mislim da osim toga nema potrebe dalje komentarisati

"Želim da odbranim društvo i njegove pripadnike od svih ideologija, uključujući i nauku. Sve ideologije moraju se posmatrati u perspektivi. One ne smeju biti uzete suviše ozbiljno. Treba ih shvatiti kao bajke koje imaju da kažu mnogo interesantnih stvari, ali koje u sebi takođe sadrže i gnusne laži, ili kao etičke propise koji mogu biti korisna praktična pravila, ali su kobni kada se slede doslovno."

"Istina koja vlada bez kontrole i protivteže tiranin je koji mora biti svrgnut, a svaka neistina koja nam pomaže da svrgnemo tog tiranina treba da je dobrodošla."

"Naučne "činjenice" predaju se već kod vrlo ranog uzrasta dece i na upravo onaj isti način na koji su se religijske "činjenice" predavale pre samo jednog stoleća."

"Tako se, na primer, društvo i njegove institucije najoštrije i često najnepravednije kritikuju i to već na nivou osnovne škole."

"...Ali ako do takvog sukoba ipak dođe, tada je nauka izvesno u pravu, a hrišćanstvo na pogrešnom putu. Produžite dalje ovo istraživanje i videćete da nauka sada postaje isto tako opresivna kao one ideologije protiv kojih se nekada borila."

"Mnoge ideje su vodiči ljudskog života. Istina je jedna od njih. Sloboda i duhovna nezavisnost su druge. Ako se istina, kako je neki ideolozi shvataju, sukobljava sa slobodom tada smo u situaciji izbora."

"Moja kritika moderne nauke usmerena je na to da ova sputava slobodu mišljenja."

"Postoji samo jedno stanovište koje prevazilazi sve ove teškoće. Ono je formulisano u dva maha u XIX veku; jednom ga je formulisao Mill u svom besmrtnom eseju O slobodi, a drugi put neki darvinisti koji su proširili darvinizam i na brobu ideja."

"teorije ne mogu biti opravdane niti njihova vrednost može biti pokazana bez pozivanja na druge teorije"

"U skladu sa delom (2), nauka zaslužuje poseban položaj zato što proizvodi rezultate. Ovo predstavlja argument jedino ako se može uzeti kao činjenica da ništa drugo nikada ne proizvodi rezultate."

"Saznali smo da postoje pojave kao što je telepatija i telekineza, koje je naučni pristup jednostavno izbrisao a koje bi mogle biti upotrebljene za istraživanja na jedan potpuno nov način... ... A zatim - nije li slučaj da je crkva spasavala duše, dok nauka čini nešto sasvim suprotno?"

"Činjenica da nauka ima rezultate računa se u njenu korist samo ako su ovi rezultati postignuti od same nauke bez ikakve pomoći sa strane."

"Nauka je samo jedna od mnogih ideologija koje pokreću društvo, i treba da bude tretirana kao takva"

"Najvažnija konsekvenca je to da je neophodno formalno odvajanje države i nauke baš u smislu u kome sada postoji formalna podvojenost države i crkve. Nauka može da vrši uticaj na društvo, ali samo u onoj meri u kojoj je to dozvoljeno bilo kojoj političkoj ili nekoj drugoj grupi za vršenje pritiska na javnost"

"Naučnici mogu biti konsultovani u vezi sa važnim projektima, ali krajnji sud mora biti ostavljen demokratski izabranim savetodavnim telima."

"Državni organi ne bi trebalo nikad da oklevaju da odbace sud naučnika kada imaju razloga da tako postupe."

"Tri puta "ura" za kalifornijske fundamentaliste koji su uspeli u tome da se dogmatska formulacija teorije evolucije ukloni iz udžbenika i da se prikaz Postanja uvrsti u njih."

"Sofisti su uveli još mnogo dodatnih metoda za umanjivanje ovog iznurujućeg efekta zanimljivih, koheretnih, "empirijski adekvatnih", itd. itd., priča."

"Ali nauci ne sme biti dat nikakav poseban položaj, izuzev ukazivanja na to da postoji mnoštvo ljudi koji veruju u nju."

"Svako danas zna da ako postane naučnik može steći mnogo novca i veliki ugled, a možda čak i Nobelovu nagradu, tako da će mnogi postati naučnici."

"Naravno, naučnici neće igrati dominantnu ulogu u društvu koje ja zamiljam. Oni će imati više nego protivtežu u vračevima, sveštenicima ili astrolozima."


It's a load of rubbish...


  korisnik je offline
u: Sub 13 of May, 2006 [10:56 UTC] ocena: 0.00 čitanja: 1257

Prikaži poruke:
 
Narodni ustanak u GrčkojUndefined rss id 2
Pažnja!


GNU FDL Powered by TikiWiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Napravljeno uz pomoć CSS Powered by RDF osnaženo sa HAWHAW
rss Članci RSS Galerije slika RSS Forumi rss Direktorijumi
[ Vreme izvršavanja: 0.10 sekundi ]   [ Korišćena memorija: 3.82MB ]   [ 85 upita baze podataka ]   [ GZIP Disabled ]   [ Opterećenje servera: 0.97 ]