Ovo je TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 od Tiki društvo Čet 13 of Aug, 2020 [13:41 UTC]
Borba na radnom mestu
Međunarodne aktivnosti
Istorija, teorija i kultura
Onlajn korisnici
Mi imamo 38 onlajn korisnika
rekurzivni linkovi štampaj
istorija slično komentar

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


ČLAN 79.

  • Predlog statuta, te predloge njegovih izmena i dopuna podnosi Kongresu ASI Statutarna komisija formirana od strane Kongresa ASI;
  • Statut, njegove izmene i dopune donosi Kongres ASI.

ČLAN 80.

U slučaju prekida vršenja određene funkcije unutar ASI, osobu delegiranu da obavlja dotičnu funkciju menja osoba izabrana na vanrednom kongresu ili sastanku delegirane ili postojeće strukture.

ČLAN 81.

Sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom regulišu se posebnim odlukama Kongresa ili Plenarnog sastanka ASI.

ČLAN 82.

Datumom usvajanja ovog Statuta prestaje važiti Statut Anarho-sindikalističke inicijative usvojen na Osnivačkom kongresu 19. oktobra 2002. godine.

ČLAN 83.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja.
Napravio: Hal 9000 zadnja izmena: Ponedeljak 05. September 2005. [12:18:54 UTC] od Hal 9000


Narodni ustanak u GrčkojUndefined rss id 2
Pažnja!


GNU FDL Powered by TikiWiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Napravljeno uz pomoć CSS Powered by RDF osnaženo sa HAWHAW
rss Članci RSS Galerije slika RSS Forumi rss Direktorijumi
[ Vreme izvršavanja: 0.08 sekundi ]   [ Korišćena memorija: 3.89MB ]   [ 70 upita baze podataka ]   [ GZIP Disabled ]   [ Opterećenje servera: 0.76 ]