Ovo je TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 od Tiki društvo Čet 18 of Jul, 2024 [21:21 UTC]
Borba na radnom mestu
Međunarodne aktivnosti
Istorija, teorija i kultura
Onlajn korisnici
Mi imamo 244 onlajn korisnika
rekurzivni linkovi štampaj
istorija slično 3 komentara

Program rada CLS-a


1. Područja istraživanja

 • Liberterski pokreti i ideje na području bivše Jugoslavije i na Balkanskom poluostrvu;
 • Teorija i praksa liberterskog pokreta u svetu;
 • Teorija slobode (u filozofiji, antropologiji, politici, ekonomiji i pravnoj nauci);
 • Prava i slobode čoveka u Srbiji i današnjem svetu;
 • Represija i autoritarnost u savremenom društvu (posebno u Srbiji);
 • Građanska neposlušnost;
 • Militarizam i antimilitarizam;
 • Etatizam i antietatizam (društvo vs. država);
 • Samouprava, komunalizam, neposredna demokratija, participativna demokratija, lokalna samouprava, procesi centralizacije i decentralizacije u modernom društvu, regionalizam, federalizam;
 • Koncepcije liberterske organizacije društva: liberterske kritike industrijskog i postindustrijskog društva, privrede, tehnološkog razvoja, urbanizma, obrazovanja, ekologije, globalnog razvoja i komunikacije;
 • Liberterska teorija i praksa ekonomije (proizvodnja, raspodela, organizacija rada, nagrađivanje, zaposlenost, itd.) i održivog razvoja;
 • Kritika tehnologije i tehnološkog razvoja;
 • Socijalna struktura i socijalni konflikti, društvene klase u modernom društvu (radništvo i radnički pokreti, srednji slojevi, agrarni pokreti, siromaštvo, socijalni revolt u zemljama Trećeg sveta i u postindustrijskim društvima, itd.);
 • Liberterski sindikalizam, anarho-sindikalizam i samoupravni sindikati;
 • Feminizam i feministički pokreti (istorija, teorija, praksa);
 • Socijalna, politička, rasna, kulturna, verska i druga diskriminacija;
 • Etnocentrizam, nacionalizam, ksenofobija, socijalne i kulturne predrasude i stigmatizacija; socijalna marginalizacija;
 • Život u pluralnoj zajednici: interkulturalizam, internacionalizam, procesi globalizacije ličnog i kolektivnog iskustva;
 • Liberterska kritika autoritanog socijalizma (istorija, pouke Istočne Evrope i njene tranzicije, Kina, Vijetnam, Kuba, Jugoslavija, itd.):
 • «Dijalektika oslobođenja»;
 • Klerikalizam, antiklerikalizam, crkva i religija u modernom svetu, «Teologija oslobođenja», socijalhrišćanstvo;
 • Liberterska, antiautoritarna pedagogija i škola;
 • Kontrakultura i liberterska kulturno-umetnička praksa, kritika represivne kulture danas, masmedija, masovne i oficijalne kulture;
 • Socijalna animacija i organizacija svakodnevnog života u liberterskoj praksi (antiautoritarne zajednice, direktna akcija, građanski pokreti otpora i samoorganizovanja, solidarnost i uzajamna pomoć, samopomoć, municipalizam, lokalne građanske inicijative, susedstvo, zadrugarstvo – kooperativizam, konzumistički pokreti, alternativna medicina, i sl.);
 • Kultura mira i nenasilja (pacifizam, mirovni pokreti, pokreti prigovora savesti, antimilitarizam);
 • Liberterska ekologija i ekološki pokreti;
 • Represija, manipulacija i autoritarnost u slobodnom vremenu, potrošnji, rekreaciji i sportu;
 • Čovek i zdravlje, autoritarne i represivne tendencije u medicini – zdravstvenoj službi, alternative oficijalnoj medicini, antipsihijatrija i sl.
 • Ličnost i društvo, antiautoritane koncepcije ličnosti, individualizam, otuđenja i razotuđenja, manipulacije i masifikacije individualnog ponašanja i drugih oblika blokade i opresije humanih potencijala ličnosti.

2. Dokumentacija (INDOK služba)

Za svaku od pomenutih oblasti istraživanja ili pojedinih tema formira se odgovarajuća dokumentacija, baza podataka (primarni izvori, sekundarni izvori, bibliografija, hemeroteka, videoteka, statistički izvori, domaća i strana periodika, itd.) ili dosije. Dokumentacija se može koristiti samo u prostorijama Centra. Centar formira i svoj arhiv, u kome skuplja građu i rukopise iz područja svog interesovanja. Centar nastoji da razvija stručnu saradnju sa sličnim ustanovama u svetu, rad na zajedničkim projektima, razmenu knjiga i publikacija i saradnika.

3. Komunikacija – animacija:

Kao otvorena intelektualna, istraživačka i ljudska zajednica Centar je komplementaran sa svim programski srodnim ustanovama i pokretima, koji se odgovorno, racionalno i kritički odnose prema širenju i unapređivanju ideja slobode, ljudskog dostojanstva i jednakosti u ljudskoj zajednici. Svoje istraživačke rezultate i napore ne odvaja od praktičnog ponašanja svojih članova i različitih oblika socijalne animacije u sredini u kojoj deluje.
Napravio: rata zadnja izmena: Ponedeljak 04. April 2005. [01:35:54 UTC] od nik


Posted messages

Sakrij sve
autor poruka
GORDON
Dokumentacija
u: Pet 26 of Mar, 2010 [09:47 UTC] ocena: 0.00
This is some kind of professional resume (cache) or something? Maybe just some kind of paper help (cache)?


autor poruka
gregory
Docs
u: Sre 12 of May, 2010 [16:46 UTC] ocena: 0.00
Maybe it is some research paper help (cache)? I saw that on some cw writers (cache) sites.


autor poruka
ArnoldGeferson
OOOO!!
u: Pet 04 of Feb, 2011 [09:16 UTC] ocena: 0.00
http://terrorattacks.insanejournal.com/ (cache)
http://themostinfamous.com/profiles/blog/list?user=0l8qynoaadoyr (cache)
http://thomas.blogetery.com/ (cache)
http://thoughts.com/gooddy/blog (cache)
http://tomdarrel.bravejournal.com
http://trend2012.i.ph/blogs/trend2012/ (cache)
http://ufoga.bravejournal.com/ (cache)
http://upgrade2010.blog2x2.ru (cache)
http://upgrade2011.inube.com
http://world-online.weebly.com/ (cache)

Narodni ustanak u GrčkojUndefined rss id 2
Pažnja!


GNU FDL Powered by TikiWiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Napravljeno uz pomoć CSS Powered by RDF osnaženo sa HAWHAW
rss Članci RSS Galerije slika RSS Forumi rss Direktorijumi
[ Vreme izvršavanja: 0.09 sekundi ]   [ Korišćena memorija: 3.93MB ]   [ 121 upita baze podataka ]   [ GZIP Disabled ]   [ Opterećenje servera: 0.66 ]