Priama akcija - slovačka sekcija MUR je otpočela svoju antiizbornu kampanju "Ne glasati nije dovoljno".

Kampanja je otpočeta piknikom u gradskom parku u gradu Sninu (severnoistočni deo Slovačke). Cilj kampanje je promovisanje ideje direktne akcije kao načina aktivnog pristupa rešavanju aktuelnih problema, a kao alternative glasanju na izborima.

Ideja kampanje je sumirana u pamfletu koji je besplatno dostupan za preuzimanje. Različite aktivnosti su planirane za maj i jun mesec - od protesta i info štandova na ulicama, preko akcija u prirodi, turneje aktivističkog filmskog festivala do koncerata.

"Kampanja "Ne glasati nije dovoljno" za cilj nema promovisanje bilo koje partije ili političara. Sa druge strane mi se ne orijentišemo samo na pitanje učestvovanja ili neučestvovanja na izborima, budući da oni za nas nemaju smisla. Naš cilj je pre svega da ohrabrimo ljude u iskazivanju svojih stavova i borbi za njihove interese direktno, bez posrednika. Kao i širenje ideje da to treba da rade svakodnevno, a ne svake četri godine."

"Odlučili smo da uložimo energiju u ovu kampanju zato što želimo da pokažemo da život može postati vitalan, veseo, inspirativan i aktivan. Takvim ga možemo stvoriti mi, ukoliko se ne oslanjamo na političare, biznismene i popove."

"Svako se može priključiti akciji - postoji nekoliko načina: obrazovne i umetničke akcije, info štandovi na ulicama, filmski festival sa filmovima koji dokumentuju primere direktnih akcija, konceti, benefit akcije, diskusije o direktnoj akcije u vašem mestu, distribucija letaka i pamfleta "Ne glasati nije dovoljno" na javnim mestima, glasanje sa neispravnim glasačkim lisićima, i t.d."

"Najbolji način za učestvovanje u kampanji je svakako da sami organizujete akcije koje vam se čine da ponajbolje odgovaraju."

"Naš pristup temi je detaljnije objašnjen u brošuri "Ne glasati nije dovoljno" koja je dostupna sa našeg veb sajta, a ukoliko zatražite možemo vam je dostaviti i u štampanom obliku:

Sve što želimo reći je - nemoj se bojati da se aktivno uključiš, nemoj se bojati da počneš nešto novo, nemoj se bojati prelaska preko sopstvenih granica, nemoj se bojati pokušaja da radiš stvari drugačije nego što si naučen/a, nemoj se bojati povezivanja sa drugim ljudima, i nemoj se bojati da kažeš da su odnosi bazirani na međusobnoj pomoći mnogo vredniji od onih građenih na takmičenju, pohlepi, kontroli i alijenaciji."

"Svesni smo činjenice da neće doći do iznenadnog buma aktivnosti nakon ove kampanje. Ipak, što je veći broj ljudi koji tokom ili posle izbora steknu pozitivno iskustvo i znanje koje će ih podsećati na ono što su u stanju da urade bez parlamentarne politike, biće više nade da je drugačiji svet zaista moguć. Drugačiji svet koji nije determinisan sa jedne strane političarima, a sa druge strane našom neaktivnošću."

Parlamentarni izbori će u Slovačkoj biti održani 16. juna 2006. godine.

Pamflet, na slovačkom jeziku, možete preuzeti odavde