RAZGOVORI O ANARHIZMU – KO, ZAŠTO I KAKO RAZGOVARA?


„Nagon za uništenjem je istovremeno i stvaralački nagon“

Bakunjin


Dom Omladine Beograda je odlučio da organizuje „Razgovore o anarhizmu“ koji, sudeći po ambiciozno napisanom planu, treba da u narednom periodu prodiskutuju širok spektar anarhističkih ideja.

Budući da se nešto ovako u Beogradu još nije dešavalo, svi oni kojima anarhizam leži na srcu su bili razveseljeni organizovanjem serije takvih događaja. Isti je slučaj bio i sa nama, sve dok nismo suočeni sa spiskom govornika koji, po sudu organizatora, treba da javnost u Beogradu upute u anarhističke meandre.

Nema se prostora ni vremena za ulaženje u detaljne analize govornika koji, sa nekolicinom izuzetaka, čine buket bivših anarhista, sitnih privrednika, pseudointelektualnih karijerista i visokih državnih funkcionera, no ima se prostora i vremena da se, barem na ovaj način, uputi protest anarhističkog pokreta protiv ovog bezobraznog pokušaja falsifikovanja naše ideje i onoga za šta se naš pokret bori. Želimo da upozorimo posetioce da većina govornika na „Razgovorima o anarhizmu“, čak i u slučajevima kada ono što budu rekli ima smisla i kada se to ne bude kosilo sa našim stvarnim stavovima, sve što izgovara, izgovara sa pozicije klase neprijateljske našoj, sa pozicija vladajuće klase kojoj formalno ili neformalno pripadaju, te je samim tim njihovo shvatanje naše ideje oblikovano suštinskim neprijateljstvom prema anarhizmu.

Ideja raskoraka između teorije i prakse, ideja ćaskanja uz piće kao vrhunca anarhističke prakse, stav da je anarhizam dobra ideja koju u praksi ipak treba modifikovati do liberal-demokratskog delovanja je u suštoj suprotnosti sa onim za šta se naš pokret oduvek zalagao i zalaže, te predstavlja pokušaj kooptiranja anarhističkog pokreta i ideje od strane liberalnog krila raspomamljene buržoazije – kao što je slučaj sa onim banditom, Koh Benditom u Francuskoj i drugim „anarhističkim“ politikantima.

No, budući da se čak i crv suprotstavlja čizmi koja ga gazi, i mi pokušavamo da na ovaj slabašan način ustanemo protiv moćnijeg neprijatelja, neprijatelja opremljenog infrastrukturom i beskrupuloznošću. Jedino ono u šta polažemo nadu je svest posetilaca, nada da će prozreti laž većine govornika na „razgovorima o anarhizmu“ i da će shvatiti da njihova nemogućnost da govore o anarhističkoj praksi na bilo kom nivou nije slučajna, već je rezultat činjenice da oni anarhističke ideje i ne vide kao nešto što treba da ima praktičnu primenu, već kao skup lepih ideja za razbibrigu i razglabanje uz čaj i kolačiće.

KULTURA I AKCIJA!


ANARHISTIČKA GRUPA NEDELJA