Obaveštavamo vas da su u nove ASI nalepnice puštene u distribuciju, svi zainteresovani ih mogu dobiti besplatno - obratite se Distribuciji ASI.

"Štrajk, blokada, barikada", veličina nalepnice je 6 x 8,3 cm;
puštene u distribuciju 14.5.2006.

img/wiki_up//nalepnica-ASI-B8-9.gif


"Sloboda se piše sa A", veličina nalepnice je 8,3 x 6 cm;
puštene u distribuciju 14.5.2006.

img/wiki_up//nalepnica-ASI-B8-7.gif


"Sloboda se piše sa A", veličina nalepnice je 6 x 8,3 cm;
puštene u distribuciju 14.5.2006.

img/wiki_up//nalepnica-ASI-B8-4.gif


"ASI - drugačija vrsta sindikata", veličina nalepnice je 8,3 x 6 cm;
puštene u distribuciju 14.5.2006.

img/wiki_up//nalepnica-ASI-B8-3.gif