Saopštenje Sindikalne konfederacije "Anarho-sindikalistička inicijativa" povodom referenduma u Crnoj Gori

Još jedna država - još jedan problem

Na Balkanu se "zbilo" rađanje još jedne nove države - događaj viđen već nekoliko puta tokom proteklih deceniju i po. Državni sistemi na taj način vrše deobu i umnožavaju se, ali problemi društva time se niti umanjuju niti eliminišu. Država je institucija koja kao svoj jedini zadatak, ponekad bolje, a ponekad lošije skriven, ima održanje kapitalističkog poretka u kome vladajuća klasa nesmetano prisvaja proizvode rada radništva. Stvaranje novih država je uvek proizvod želje jednog dela vladajuće klase da se osamostali i da sebi stvori uslove u kojima će nesmetano, sa više elana i manje problema, moći da pljačka "svoj" narod. Stvaranje novih država, takođe, sa sobom uvek nosi jačanje nacionalizma, primitivne ideje stvorene da radničku klasu deli na "naše" i "njihove", a sve sa ciljem omogućavanja lakše pljačke radništva. To je slučaj i sa Crnom Gorom, mafijaškim režimom Mila Đukanovića i njegovom državom.

Srpski i crnogorski narod su nesumnjivo bratski narodi, kao što je to slučaj i sa svim ostalim narodima na Balkanu, Evropi i u svetu. No njihovo istinsko jedinstvo, kao i njihova istinska samostalnost i autonomija, koju navodno žele srpske i crnogorske gazde i političari nikada neće biti postignuta u okvirima bilo koje države. Samo uništenjem državnog sistema i kapitalizma i uspostavljanjem samoupravnog slobodarskog društva čovečanstvo može na pravi način odgovoriti na izazove koje istorija postavlja pred njega.

Države su protiv naroda - narodi su protiv država!

U Novom Sadu/Beogradu
Sekretarijat ASI

Prethodna saopštenja ASI