135 radnika fabrike bicikala Bajk Sistems Gmbh u turinškom Nordhauzenu, koji su 10. jula 2007. okupirali fabriku, odlučili su da nastave proizvodnju bicikala pod samostalnom upravom. Da bi to bilo moguće neophodno je do 2. oktobra obezbediti 1800 narudžbina za bicikle. Radnici ove fabrike blisko sarađuju sa anarho-sindikalističkom organizacijom FAU (Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union/ Unija slobodnih radnika i radnica), koja je pokrenula ovu kampanju i napravila internet stranicu www.strike-bike.de.

Već duže od dva meseca radnici drže fabriku na jugu planina Harc pod svojom kontrolom, u tri smene. Oni žele da spreče odnošenje poslednjih mašina i prodaju fabrike. Desetog avgusta je proglašen bakrot, i šanse su vrlo male: fabrika je iskorišćena i oronula, a hale su skoro sasvim ispražnjene. Zaposleni primaju socijalnu pomoć za nezaposlene i nadaju se novom konceptu i novom ulagaču.

Štrajk Bajk - bicikli solidarnosti iz Nordhauzena

Kada su okupiranu fariku počeli da posećuju ljudi koji su podržavali radnike i izražavali svoju solidarnost sa njihovom borbom, radnici iz fabrike dobili su ideju da privremeno započnu samoupravnu proizvodnju. Pošto nije poenta samo u sprečavanju iznošenje poslednjih mašina i čekanju da se pojavi novi investitor, ideja "Štrajk Bajka" nailazi na sve bolji i bolji prijem. Sada se javila mogućnost da se pokaže sposobnost za razvijanje samostalnog koncepta i da se proizvodnja i distribucija vode u potpunosti samoupravno.

Ako pristigne 1800 narudžbina za samoupravno proizvedene bicikle, raširiće se ideje solidarnosti i podstaći ćemo radnike koji se nalaze u sličnoj situaciji da ne dozvole da ih unište "restrukturiranjem" i izbace na ulicu. Ko god da pokuša tako nešto!

Zaposlene aktivno pomaže anarho-sindikat FAU (Unija slobodnih radnika i radnica) koja će pokrenuti kampanju u celoj Nemačkoj kako bi se raširile informacije o borbi radnika fabrike bicikala i podržala prodaja "Štrajk Bicikala".

19. septembra,
Hamburg / Nordhauzen

Adresa sa narudžbine i kontakt:

»Bikes in Nordhausen e.V.«
c/o. André Kegel,
Bruno-Kunze-Str. 39 - 99734 Nordhausen

Telefon: 03631 - 622 124 and 03631 - 403 59 / Fax: 03631 - 622 170
Email: fahrradwerk (at) gmx.de

Poslednje informacije:

Usled izuzetnog međunarodnog odgovora na poziv za solidarnost napravljen je dovoljno veliki broj narudžbina da bi fabrika nastavila sa radom. Fabrika je i dalje pod kontrolom radnika i za sada izgleda da će tako ostati.

www.strike-bike.de