Lokalna grupa Anarho-sindikalističke inicijative iz Zrenjanina, zajedno sa prijateljima i simpatizerima, organizovala je simboličnu akciju u sklopu međunarodnog obeležavanja dana borbe protiv fašizma - 9. novembra.

Transparenti sa natpisom "Smrt fašizmu - sloboda narodu" su istaknuti sa obe strane "Zelenog mosta", u centru Zrenjanina, i tamo su ostali preko 12 sati, nakon čega su ih nepoznate osobe uklonile.

Ova akcija je samo prva u nizu akcija koje sprovode lokalni anarho-sindikalisti, i njom se žele najaviti akcije većeg obima, koje će uslediti u skoroj budućnosti.

Smrt fašizmu - sloboda narodu!

Sindikalna konfederacija "Anarho-sindikalistička inicijativa" - Zrenjanin