Beogradska grupa Anarho-sindikalističke inicijative organizovala je, u znak solidarnosti sa radnicima fabrike Frape-Ber iz Barselone, akcije ispred španske ambasade i ispred španskog kulturnog centra "Servantes". Ambasadi Španije smo predali protestno pismo, a ispred "Servantesa" smo podelili nekoliko stotina letaka čiji sadržaj možete videti u nastavku.

letak:

img/wiki_up//asi-prospecto.gif

fotografije:

img/wiki_up//20071228-1.jpg

img/wiki_up//20071228-2.jpgMeđunarodna solidarnost sa radnicima Frape-Ber Barselona