U Zadru se od 16.-17. 2. 2008. održao Prvi nacionalni anarho-sindikalistički sastanak koji je okupio oko trideset anarho-sindikalista/kinja i osoba koje su zainteresirane za takav vid anarhističke prakse radničkog organiziranja.

Učesnici/ce su doputovali iz Zagreba, Pule, Rijeke, Umaga, Varaždina i Splita. Sastanku su prisustvovale i sestrinske organizacije iz regije, te predstavništvo Međunarodnog udruženja radnika i radnica (IWA-AIT) koje je ovom prilikom i predstavilo tu anarho-sindikalističku internacionalu.

Sastanak je inicirala lokalna zadarska anarho-sindikalistička grupa Direktna akcija, koja je i obavila sve organizacijske i logističke pripreme.

Na sastanku se još jednom istakla potreba za organiziranjem radnika i radnica u revolucionarne radničke sindikate samo-upravljane od strane samih radnika i radnica. Tim se riječima da opisati sama suština i distinkcija ovakvih sindikata od svih ostalih sindikata u Hrvatskoj. Jasno se, i bez uljepšavanja, proklamira cilj socijalne revolucije, a ne samo puka borba za reforme unutar sistema koji ne može biti reformiran. Sa druge strane, organiziranjem samih radnika i radnica na principima direktne demokracije negira se postojanje sindikalne birokracije, koja i sama postaje još jedan od parazita na leđima radničke klase. Jednom riječju proklamira se i potvrđuje teze kako će oslobođenje radničke klase biti djelo samih radnika/ca, ili se uopšte neće ostvariti.

Na istom sastanku se jednoglasnom odlukom osnovala Mreža anarho-sindikalista/kinja (MASA), koju sačinjava nekoliko grupa i pojedinci/ke iz Hrvatske, a čiji je cilj širenje anarho-sindikalizma i osnivanja anarho-sindikata diljem zemlje.

U nehumanom društvu neoliberalizma, sa njegovom eksploatacijom i opresijom, ovo predstavlja istinski radikalnu i revolucionarnu alternativu, sazdanu na iskustvu stoljeća radničke borbe diljem svijeta, kao i preziranja svih vrsta autoriteta i njegovih oblika: države, kapitalizma, svih vrsta rasizama i nacionalizama, diskriminacije na osnovu spola, roda ili seksualne orijentacije.

U ime MASA-Zadar,

Denis Mimić