Setite se Zorana i vola na Palama!


Različiti segmenti vladajuće ideologije koriste represivne mehanizme za prekrajanje istorijskog pamćenja i nametanje hegemone slike prošlosti našeg društva. Na isti način na koji su kreirane mitomanske predstave o Nikolaju Velimiroviću ili Draži Mihailoviću, kao nekakvim nacionalnim veličinama, danas se u jednom delu političke javnosti istrajava na stvaranju mita o Zoranu Đinđiću. Retrogradne snage onemogućavaju odgovorno suočavanje s prošlošću i koriste medijsku manipulaciju kako bi od spornih političkih figura stvorile heroje za svoje sledbenike.

Sentimentalnim evociranjem "lepih uspomena" povodom petogodišnjice ubistva Zorana Đinđića nameće se lažna slika društvene realnosti u Srbiji. Istorijski zaborav i falsifikovanje političkih činjenica su mehanizmi kojima se skrivaju krvava zlodela prošlosti i uvek aktuelna pljačka bogatstva koje je radni narod decenijama stvarao.

Ali mi pamtimo: Đinđić je 1994. godine pomogao Miloševiću da obori stari zakon o privatizaciji i donese novi koji je poništio besplatne akcije radnicima, čime je privatizacija kao pljačka društvenog bogatstva postala još brutalnija i prljavija. Đinđić je podržavao bratoubilački rat u Bosni, a posebnu podršku dao je Radovanu Karadžiću 1994, kada je s njim piknikovao iznad granatiranog Sarajeva. Đinđić je, kao premijer, bio jedan od organizatora privatizacije u kojoj su fabrike prodavane za sitniš raznim mafijašima, a stotine hiljada radnika i radnica ostalo je bez posla. Đinđić se posebno založio da se 2001. godine nasilno uvede veronauka u škole i izdvoje sredstva za ubrzanu izgradnju Hrama Svetog Save.

Budući da je Đinđićeva uloga u novijoj istoriji bila u suštini štetna, sećanje na njega kod širokih radnih masa ne može, i ne sme, da se pretvori u instrument dela vladajuće elite koja nastoji da vlastite interese prikaže kao opšte. Raskid sa nekritičkom i mitomanskom svešću je preduslov za racionalno političko mišljenje i izgradnju emancipovanog, modernog i progresivnog društvenog okruženja.

Socijalni front
/radna grupa za borbu protiv mitomanije/

www.socijalni.front.ru