Dosta je?

Studentske borbe u Sloveniji


piše: Ines Midžan


U poslednjih par godina stanje oko visokog školstva u Sloveniji drastično se pogoršalo. Prošli ministar za visoko školstvo, Jure Zupan, sve je više počinjao forsirati svoje „napredne“ ideje i ubrzo postalo je jasno kakvi su njegovi planovi. Najveći i glavni problem bilo je davanje prednosti privatnom školovanju i tihe smjernice, koje su postajale sve više očite - iz javnog napraviti privatno i uvesti školarine, a to bi naravno značilo manje mogućnosti školovanja za studente sa nižim primanjima.

Zabrinuti studenti sociologije kulture sa Filozofskog fakulteta u Ljubljani su 16.5.2007 u A-Infoshopu na Metelkovoj organizovali diskusiju Apatija slovenskih studenata, koja se je spontano i nepredviđeno okrenula u smjeru, kojega niko nije očekivao. Oko 50 učesnika odlučilo je, okupirati hol Filozofskog fakulteta i otvoriti javnu debatu u vezi visokog školovanja i „mudrih predloga“ trenutne slovenačke vlasti. Odmah sljedeći dan, 21.5., u holu Filozofskog fakulteta okupilo se oko 100 studenata i raspravljalo o problematici studija, o reformama visokog školstva, koje je pripremio ministar Zupan, o privatizaciji Univerziteta i o pitanju autonomije na fakultetima. Tokom rasprave rodila se Avtonomna tribuna (AT), grupa samo-organizovanih studentkinja, studenata i ostalih, koji djeluju na različitim fakultetima i šire. AT je javni prostor i forum, u kojem dolazi do horizontalnog povezivanja i koji je otvoren za sve one, koji prihvaćaju djelovanje na samo-inicijativan i samo-organizovan, na ne-hierarhičnan i direktno-demokratičan način. Kao što je prvi skup na Filozofskom fakultetu pokazao, AT donosi odluke uz pomoć argumenata iznesenih u diskusijama i sa konsenzom. Potrebno je i pomenuti, da AT ne predstavlja svih slovenačkih studenata, nego je grupa pojedinjenih osoba koje su se povezale zbog potrebe po neodvisno organizovanju za društveno-politićko djelovanje.

Rezultat prvog skupa AT bila je Izjava za autonomiju univerze, a sledeći dan (22.5.2007) desio se spontani skup i protest pod imenom Studij je pravo - o pravima ne pregovaramo!, na kojem se okupilo nekoliko desetina studentkinja i studenata koji su željeli da izjavu predaju ministru. Na ulazu u Ministarstvo za visoko školstvo, nauku i tehnologiju AT je zaustavilo obezbeđenje, pa je izjava pročitana u auli i predata portiru. Ta akcija digla je puno prašine u medijima i javnosti, jer je portir optužio AT, da su ga „stisnili u kut i nisu dozvolili, da bi obavijo svoj poso“ i uz to je tvrdio da je bio fizički povređen (na youtubu i na web-blogu AT dostupni su snimci koji pokazuju da mu nije ništa učinjeno). To je odličan pokazatelj, kako politički moćnici žele da kriminaliziraju svaki pokušaj izražavanja nezadovoljstva i kritike države.

Sledjeće nedelje za AT prolazile su veoma brzo i bez mogućnosti za odmaranje. Sljedila je tribina na Fakultetu za društvene nauke, Fakultetu za socialni rad i na Farmaceutskom fakultetu. Jedan važnijih protesta AT desio se 24.5.2007 ispred vlade, gdje se je na blokiranoj cesti održao ulični teatar Monopol, sa kojim je AT željela da na kreativni načnin pokaže, kako naši dragi ministri dolaze do svojih odluka - kockanjem i špekulacijama. Također AT je izvela još jedan kreativni udar na Zboru za republiku (udruženje desno usmerene elite) i pred očima političara, koji su bili toliko zbunjeni, da su njihovi jedini odgovori bili pomalo histerični osmesi, koji su zabeleženi tv kamerama i kasnije emitovani na vestima.

Akcije AT na proljeće '07 vrlo su bile bitne za slovensku javnost, jer su pokazale, kako važno je organizovanje "sa dna", kako je važna artikulirana i glasna kritika vlasti, koja radi samo u svoju korist - bez obaziranja na potrebe većine stanivništva. Da ta ista vlast dobro čuje te glasove nezadovoljstva i da se ih i te kako boji, jasno je bilo, kada je dotašnjeg ministra Zupana zamjenila nova ministrica Mojca Kucler Dolinar. Taj potez jasno je pokazao da trenutna vlast u oktobra pismo AT, u kojem su joj bili predočeni stavovi AT i da se Sloveniji želi da spreči javno manifestovanje socijalnog nezadovoljstva u vreme kada predsedava EU. I nova ministrica je (sad već skoro tradicionalno) dobila krajem priseti svog prethodnika Zupana i njegovog prednacrta predloga Zakona za visoko školstvo. Trenutno AT sa Kucler Dolinarjevom vodi prepisku u vezi različitih pogleda na budućnost visokog školstva.

AT nastala je kao odgovor na dešavanje u vezi školstva, ali odma na početku donela je odluku, da se neće ograničavati sa jednom tematikom, nego da će djelovati na širem području. Tako je AT bila aktivna i u vreme velikog protesta radnika u Sloveniji, koji su protestvovali zbog sve nižih plata i sve više cjene (2007. godine Slovenija je imala inflaciju od 5,1%). U znak solidarnosti organizovan je Autonomni blok (više informacija na http://n17-n17.blogspot.com), koji je podržo zahtjeve radnika za više plate i njihova upozorenja o sve većem iskorištavanju i ponižavanju radnika. Osim toga Autonomni blok je želio otvoriti prostor u kojem bi se načele i sve ostale bitke u kojima nam kapital krade javne prostore slobodnog socialnog, kulturnog i političkog djelovanja, bitke protiv mnogostrukih lica neoliberalizma i bitke protiv ilegalizacije života stranih radnika.

2008. godina za AT donosi veliki spektar događaja. Godina je počela sa zahtjevom za autonomne javne prostore na fakultetima, koji bi bili pod upravom studenata i u kojima bi se rađale drugačije prakse obrazovanja. Još veći zalogaj (tako za AT kao i za cjelu Sloveniju) je predsedavanje Evropskom unijom i izgrađivanje NATO baze, protiv koje se već spremaju akcije.

Jedan od principa AT je i surađivanje sa grupama, koje imaju slične stavove i koje rade za slične ciljeve kao i AT. Uz tu činjenicu u Beogradu je organizivana tribina Studentski protesti u Sloveniji, koju su organizovali Socijalni front i Sindikat obrazovanja ASI. Delegacija AT, koja je proboravila sedmicu dana u Beogradu, uporedila je proteste u Srbiji i u Sloveniji, a u diskusiji razmišljalo se je i o suradnji drugarica i drugara iz Srbije i Slovenije, ne samo u sferi studentske problematike, nego i šire. Nastala međunarodna veza veoma je bitna, jer pokazuje univerzalnost i raširenost problema današnjeg doba i da je jedini pravi način, kako se boriti protiv ofanzive tržišne logike protiv svih sfera društvenog života – kroz zajednočku borbu!

Za više informacija o AT pogledajte: http://avtonomnatribuna.blogspot.com