Telus je ćerka firma Telekoma (vlasnik 100% akcija), specijalizovana za održavanje i obezbeđivanje objekata. Svaljujući odgovornost za nedovoljno širenje firme na tržištu sa menadžmenta na radnice i radnike Telusa, Telekom je odbio da zaposlenima u Telusu isplati 13. platu. Kao da to nije dovoljno, Telekom je dozvolio menadžmentu Telusa da među sobom, zajedno sa podmićenim sindikalnim birokratama, pod firmom "najboljih radnika", podeli 10 miliona dinara dodeljenog bonusa!

Zaposleni u Telusu neće na ovo pristati! Svesni smo da je sistem u kome živimo korumpiran i nepravedan, ali nećemo dozvoliti da od nas prave budale! Zajedno sa prijateljskim sindikatima ćemo organizovati akcije protiv uprave Telusa i Telekoma, upoznavaćemo javnost sa kriminalnom delatnošću menadžmenta preduzeća i vršićemo druge forme pritiska, sve dok se ne ispune naši zahtevi da uprava Telusa podnese ostavku zbog višegodišnjeg lošeg upravljanja firmom, i da svi zaposleni u Telusu dobiju zasluženu 13. platu kao i jednak deo dodeljenog bonusa.

Ukoliko želite da stupite u kontakt sa nama i pružite nam podršku, ili ukoliko vam je potrebno više informacija o ovom slučaju, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: info@inicijativa.org ili na telefon: 063/263-775

Solidarno do pobede!

Radnice i radnici Telusa