5. jula organizovan je Globalni dan akcije protiv kompanije “Starbucks” (Starbaks), najvećeg svetskog lanca kafića. Organizatori su Međunarodno udruženje radnika i radnica (MUR, IWA-AIT) i Industrijski radnici sveta (IWW). Akcije su organizovane u desetinama gradova širom sveta.

U aprilu ove godine, Monika, radnica jednog od kafića ovog lanca u Sevilji otpuštena je zbog aktivnosti u lokalnom sindikatu Nacionalne konfederacije rada (CNT). Sada, uz podršku IWW-a i anarho-sindikalističkog CNT-a traži se pravda za Moniku.

Više informacija može se naći na sajtu Global Day of Action (engleski i španski).