Modena -U petak 8. avgusta u 00:30 specijalna policija je okružila Liberu, skvot u Modeni. U Liberi je između ostalog i lokalna sekcija USI-AIT (italijanska sekcija MUR) u Modeni. U zgradi se nalazilo 20 ljudi, a 50 se okupilo izvan. U 03:30 policija je provalila u Liberu da bi se drugovi/ce tad našli na krovu. U 08:00 drugovi/ce koji su se nalazili napolju napadnuti su od strane policije. Jedan drug je povrijeđen. Tako je Libera nasilno iseljena.

Informacije proslijeđuje:

Internacionalna komisija USI-MUR