U petak 09.01.2009. u Vršcu je osnovana Lokalna grupa Sindikalne konfederacije „Anarho-sindikalistička inicijativa“ (ASI), sekcije Međunarodnog udruženja radnika i radnica u Srbiji.

U sklopu sindikata zalagaćemo se za radničko samo-organizovanje, borbu za veće plate, kraće radno vreme, pravo na rad, protiv eksploatacije, samovolje lokalnih vlasti u našoj opštini, svih vrsta diskriminacije, državne represije i policijskog nasilja. Podržavamo sve radikalne vidove borbe za svoja prava – proteste, blokade, štrajkove, okupacije radnih mesta, državnih zgrada i javnih ustanova. Jedna od prvih akcija vršačke lokalne grupe biće borba za ukidanje kriminalnog propisa kojim je lokalna vlast zabranila proteste i ograničila ih na prostor amfiteatra u gradskom parku. Takvim propisom onemogućava se izražavanje protesta i nezadovoljstva, te se na silu stvara slika o pristanku građana na represiju i izrabljivanje.

Pored svega navedenog kretaćemo se ka konačnom cilju zajedno sa drugovima i drugaricama iz Međunarodnog udruženja radnika i radnica, ka ukidanju države i kapitalizma, te stvaraju slobodarskog komunizma – društva koje će biti bazirano na individualnoj i kolektivnoj slobodi, ravnopravnosti, solidarnosti i međusobnoj pomoći; lišeno svih oblika represije, hijerarhije i vlasti čoveka nad čovekom.

Vršačka lokalna grupa ASI