Borba: Najbolji način da se izađe iz krize su ulični protesti

Mere koje predlaže Vlada Srbije kako bi se ublažili efekti svetske ekonomske krize nailaze na različite odjeke javnosti. Član Anarhosindikalističke inicijative Ratibor Trivunac kaže da se Vlada Srbije, kao i njene kolege širom sveta, nalazi u rasulu i panici. Trivunac kaže da „oni ne znaju šta da rade da bi sprečili potpunu dezintegraciju neoliberalnog poretka“.

„Njima je lakše da zamisle smak sveta, i takve glasove sve češće možete čuti iz vladajuće klase, nego da zamisle promenu načina proizvodnje, i organizovanje društva na solidarnim, a ne na takmičarskim osnovama. Pogrešno je posmatrati ovu ekonomsku krizu kao nešto abnormalno i neočekivano“, rekao je za „Borbu“ Trivunac.

On dodaje da je država institucija koja od svog početka stoji u službi kapitala, i samo naivni mogu pomisliti da će marketinške akcije Vlade Srbije na bilo koji način pomoći stanovništvu da živi bolje.

„Jedini način da radništvo i seljaštvo Srbije živi bolje je da se organizuje u borbene nekorumpirane organizacije koje će izvršiti radikalan pritisak na vlast da je spreči da nastavi sa represijom i kinjenjem stanovništva. Promene koje će staviti čoveka i njegove potrebe u središte pažnje, za razliku od današnjeg sistema u kome tu poziciju zauzima profit“, rekao je Trivunac.

Anarhosindikalistička inicijativa smatra da je sindikalni pokret u Srbiji gotovo nepostojeći.

„Uprkos stotinama hiljada nominalnih članova velikih sindikalnih centrala, delovanje većine sindikata u Srbiji se svodi na pomaganje procesa u kome ogromni broj radnika ostaje bez posla. Sindikalne birokrate, gotovo po pravilu sarađuju sa upravom, i često kao svoj najveći uspeh prezentuju činjenice da su uspeli da smanje broj ljudi koji su otpušteni“, kaže Trivunac i dodaje da je to kriminalno ponašanje, i nije ni čudo što većina ljudi ima izrazito negativno mišljenje o sindikatima i njihovoj ulozi.

Ova organizacija smatra da je nužno razviti borbeni sindikalni pokret, koji neće prezati od radikalnih akcija u odbrani radničkih prava.

„Štrajkovi, blokade, sabotaže, okupacije radnih mesta, stalni protesti pred Vladom su sve sredstva koja moraju da budu permanentno primenjivana ukoliko mislimo da se na bilo koji način izborimo za život dostojan čoveka“, rekao je Trivunac.

Prema njegovim rečima, model organizovanja u političke partije je istorijski prevaziđen. „Svima je jasno šta je i čemu služi Parlament. Parlamentarni sistem postoji isključivo da bi pružio iluziju o tome da radnička klasa ima bilo kakvog uticaja na ono što se dešava u društvu. Svima je jasno da društvom upravljaju oni koji poseduju kapital. Zbog toga smatramo da se politika ne stvara u parlamentu, već na ulicama, i u skladu sa tim pozivamo na što veći broj protesta. islimo da će to biti najbolji način da se izađe iz krize“, poručio je Trivunac.

Ni sa EU nešto nije u redu

Kolebljivost oko ulaska Srbije u Evropsku uniju Trivunac vidi kao posledicu ispravnog sentimenta većine stanovništva da sa EU nešto nije uredu.

„Nemogućnost profilisanja jasne revolucionarne, levičarske kritike EU, u spoju s brutalnom pro-EU kampanjom vladajuće klase, dovodi do šizofrenog, patološkog stanja u populaciji. Svima je jasno da ovaj model društvenog organizovanja, na globalnom nivou, nema perspektivu. U tom smislu, EU je još samo poslednja od mantri koju srpska vladajuća klasa može da izbaci kao odgovor na sve probleme koji su snašli narod“.


Marina Obradović

Izvor


img/wiki_up//najbolji-nacin-da-se-izadje.gif