Dana 10. svibnja 2010. održan je žalbeni postupak protiv presude donesene 11. listopada 2009. kojom se FAU Berlin ukida status sindikata. Žalbeni sud je odbacio presudu, a vlasnici kina Bablyon Mitte ne mogu podnijeti žalbu na ovu odluku. Suci su se složili kako pravo da se organizacija nazove sindikatom spada pod prava slobode govora koja su zagarantirana njemačkim ustavom.

Sudskom odlukom o ukidanju statusa sindikata, koja je izrečena 11. listopada 2009., FAU Berlin je zabranjeno i svako korištenje, referiranje itd. na riječ „sindikat“. Zbog toga je još uvijek je nepoznato što će se dogoditi s novčanim kaznama koje je FAU dobio nakon ove odluke. Naime, FAU je imao objavljene statute na Internetu u kojima je pisalo da su sindikat, te su zbog toga kažnjeni novčanim kaznama.

Nakon što je uvažena žalba, te odbačena presuda, FAU je održao akciju ispred sudnice. Aktivisti FAU-a su dijelili letke vezane za slučaj, a nakon toga su krenuli prema Kinu Babylon kako bi proslavili pobjedu nad šefovima.

Izvor