U Kordobi se od 4. do 8. decembra održava Deseti kongres CNT-a, španske sekcije Međunarodnog udruženja radnika i radnica. U daljem tekstu možete pročitati saopštenje za štampu.Više od 500 delegata, predstavnika oko 120 sindikata članova Konfederacije, našli su se ovih dana u glavnom gradu Andaluzije kako bi raspravljali o predlozima i alternativama novim izazovima koje pred nas postavlja kapital, a koji svom silinom nemilosrdno pogađa prava i osnovne potrebe radničke klase.

Za CNT, ovaj kongres je od posebnog značaja, budući da se istovremeno proslavlja i veliki jubilej – 100 godina postojanja ove anarho-sindikalističke organizacije. Vek borbe ispunjen je drugovima i drugaricama koji su svojim naporima i životom gradili liberterski ideal. Vek uspeha i poneke greške, ali uvek ispunjen čvrstim ubeđenjem da radnička klasa može stvoriti drugačije društvo kroz direktnu akciju, solidarnost i samoupravljanje – društvo u kome je prioritet čovek nasuprot društva novca.

Deseti kongres dokaz je da CNT još uvek vodi aktivnu borbu i nakon 100 godina, a koja se ogleda u svakodnevnim aktivnostima na radnom mestu i na ulicama. CNT je bio u glavnoj ulozi mnogih radničkih borbi tokom protekle godine: Flajtker, FCC, Kazolo, SEAGA, Atento, EULEN, SGAE, Merkadona, ISS, Rinair, PRASUR, ACSA, CESPA... Takođe Sindikat se širi po sektorima naročito onima koji do sada nisu imali nikakvo sindikalno organizovanje: arheologija, socijalne službe, šumarstvo (u ovom sektoru CNT je organizovao veliki sopstveni štrajk u Galiciji prošlog leta), a preuzeo je i vodeću ulogu u organizovanju nezaposlenih, kao i generalnim štrajkovima u mestima poput Lebrije. CNT je uvek bio i ostao veran svojim principima.

Budući da su, uprkos činjenici da je prošlo toliko vremena, osnovne postavke anarhosindikalizma i njegova društvena analiza, još uvek aktuelni, mi nastavljamo da radimo iz dana u dan kako bismo naše principe sproveli u praksu. Akcije koje preduzimamo pokazuju da postoji sindikalizam izvan granica sindikalnih birokrata, bez „profesionalnih sindikalaca“, bez subvencija, baziran na uzajamnoj pomoći i solidarnosti i bez predstavnika sa neograničenim ovlašćenjima.

Danas, u vreme kada eho reformi ne posustaje i tek se pripremaju reforme penzionog sistema koje će pogoditi radničku klasu, CNT na desetom kongresu pokušava da organizuje najbolji mogući odgovor: koordinisanu i moćnu konfrontaciju još jačem pritezanju šrafcigera nezasitog i nemoralnog kapitalizma.

Slično kao i na prošlom, IX kongresu, kulturna dešavanja organizuju se još od početka novembra i trajaće sve dok se kongres ne završi.

http://cnt.es/en/xcongress