Poljska sekcija Međunarodnog udruženja radnika i radnica (MUR) – ZSP, održala je svoj 4. kongres u Vroclavu 4. i 5. decembra.

Pored tema koje se tiču unutrašnje organizacije i koordinacije Sindikata, aktuelna su bila i pitanja intenziviranja propagande, naročito u sferi štampanih medija, kao i predlozi za organizovanje što većeg broja otvorenih sastanaka u mestima u kojima ZSP još uvek nema svoje lokalne grupe.

Takođe, raspravljalo se i o budućim akcijama solidarnosti sa radnicima koji su se obratili Sindikatu za pomoć. Jedna od prvih, kako najavljuju drugovi i drugarice iz ZSP-a, biće posvećena slučaju radnika – anarhosindikaliste, koji je doživeo nesreću na radu i očekuje da će biti problema sa preduzećem po pitanju nadoknade. Akcija bi trebalo da ima širi kontekst koji će pokušati da pruži odgovor na sve teže i nesigurnije uslove rada u Poljskoj.

Kongresu su prisustvovali i brojni gosti. Planirane aktivnosti bi trebalo da počnu već od Nove Godine, a mi se nadamo da će buduće vesti koje će stizati iz Poljske biti pune direktnih akcija i uspeha na polju poboljšanja socijalnog položaja radnika i radnica.