Početkom 1995. godine, jedan deo italijanske sekcije anarhosindikalističke internacionale USI-a (sa bazom u Rimu), pokušao je da uvuče USI u organizaciju nazvanu ARCA-USAE (povezanu sa koordinacijom Evropskih sindikata), zajedno sa drugim italijanskim sindikatima. ARCA projekat je trajao nekoliko godina i na kraju je propao zbog unutrašnjih previranja.

Većina organizacije, u to vreme, glasala je protiv pridruživanja ARCA-i, svesna činjenice da bi to značilo kraj za USI i njegovo učešće u Međunarodnom udruženju radnika i radnica (MUR).

Nelegitimni deo sindikata nastavio je da koristi naziv USI-MUR, iako je na kongresu održanom u Rimu aprila 1996. izglasano odvajanje od ostatka USI-a. Legitimni deo je održao kongres u Prato Karniku maja iste godine.

Na XX kongresu Međunarodnog udruženja radnika i radnica, održanom u Madridu decembra 1996. godine, nakon potvrde autoritarne prakse ove grupe i njenog Kongresa u Rimu, odlučeno je da se ocepljeni deo isključi iz Internacionale, dok je sa druge strane, USI koji je održao svoj kongres u Prato Karniku proglašen jedinom legitimnom sekcijom MUR-a u Italiji.

Uprkos svemu, ocepljena grupa je nastavila sa uzurpacijom naziva, kao i skraćenice MUR i na taj način prouzrokovala probleme legitimnoj sekciji u njenim sindikalnim akcijama (sazivanju štrajkova i sl).

Odvojena grupa je nastavila da, pod našim inicijalima, sprovodi sindikalnu aktivnost koja se može definisati jedino kao “klijentelistička, korporativistička i autoritarna”, orijentisana na delegiranje moći vrhu organizacije i koja je čak u jednom momentu podržala Komunističku partiju na lokalnim izborima. Sve nabrojano, očigledno, nema nikakve veze sa principima anarhosindikalizma i Međunarodnim udruženjem radnika i radnica.

Nejasna situacija prouzrokovala je čitav niz problema. Jedan se dogodio tokom organizacije generalnog štrajka protiv rata u Iraku. Otcepljena grupa je pod inicijalima USI poslala telegrame Ministarstvu obrazovanja, fakultetima i naučnim institutima u kome je tvrdila da oni nisu organizatori štrajka. Dodatnu zabunu među radnicima prouzrokovalo je i Ministarstvo, koje je na osnovu telegrama donelo zvaničnu izjavu kako nikakav štrajk nije sazvan.

Još jedna velika zabuna nastala je u momentu kada su lideri otcepljenog USI-a pozvali da se na lokalnim izborima u Rimu glasa za kandidata Komunističke partije.

Iz ovih razloga želimo da informišemo javnost da sindikat koji učestvuje u Crveno-crnoj koordinaciji i nosi inicijale USI / USI-MUR nije legitiman i da ove inicijale može da nosi jedino USI član MUR-a, čiji se nacionalni sekretarijat trenutno nalazi u Đenovi u ulici Bolonja broj 28 i čiji je generalni sekretar, trenutno, Gvido Baroero.

USI-MUR internet stranice su http://www.usi-ait.org i http://www.lottadiclasse.it