Poljska sekcija Međunarodnog udruženja radnika i radnica (MUR) – ZSP, početkom februara ove godine, započela je veoma zanimljivu direktnu akciju.

Milenium banka iz Varšave već duže vreme zapošljava radnike u svom kol centru na privremeno. Poljski zakon o radu predviđa da ugovori na određeno vreme ne mogu da se potpisuju jedan za drugim u nedogled, ali i pored ove činjenice banka je kršila zakon i ugrožavala svoje radnike tako što nikome nije htela da da stalni ugovor. Jedan od zaposlenih se pobunio i odmah dobio otkaz. Otpušteni radnik je tužio banku i pozvao ZSP na solidarnost. Drugovi i drugarice iz Poljske sekcije Internacionale, kao pomoć, smislili su direknu akciju u kojoj će iskoristiti besplatan kol servis banke, konstantno ga pozivati i objašnjavati zaposlenima razlike u ugovorima, njihova prava i način na koji mogu da od banke traže stalne ugovore ili da ono što država „garantuje“ potraže na sudu. Takođe aktivisti ZSP-a radnicima i radnicama iz kol centra nude i pomoć svog sindikata, kao i pravne savete i informacije o vođenju sudskog postupka.

Kako akcija ne bi ostala u „zatvorenim krugovima“, ZSP će štampati i deliti letke i oglašavati informacije putem interneta. Takođe, upućen je i poziv svim ljudima dobre volje da se pridruže akciji i na taj način pomognu zaposlenima u banci.