Dana 11. februara, ZSP (Poljska) i Priama Akcia (Slovačka) organizovali su akcije informisanja i proteste ispred sedišta kompanije OTTO u Poljskoj i Slovačkoj, dok je u Holandiji, grupa poljskih radnika, drugova i drugarica iz Vrije Bond-a (AGA i ZAG) i ZSP-a, obišla nekoliko radničkih „hotela“.

OTTO agencija je najveća agencija za zapošljavanje na privremeno radnika iz Poljske, Slovačke i Češke u Holandiji. Plata, zdravstveno i penziono osiguranje, godišnji odmori i uslovi stanovanja često se kose sa kolektivnim ugovorom o privremenom radu i Agencija ne retko krši zakon izbegavajući „troškove“ na štetu radnika. Pored svega ovoga kompanija OTTO razvila je poseban sistem kontrole radnika pomoću koga zarađuje naplaćujući kazne, kao i naplaćujući privremeno stanovanja. O problemima unutar pomenute agencije više se možete informisati na stranici: www.otto.zsp.net.pl

Kompanija nije produžila ugovor jednom od naših drugova. Pre toga, nekoliko puta mu je naplaćena nepravedna i nelegalna kazna i on je odlučio da konačno iznese stvari na videlo. Čekao je da mu se isplati poslednja plata, ali i dugovanja koja još uvek nije primio od prvog meseca rada. Umesto ovoga, dobio je obaveštenje da je ponovo kažnjen, da kazna iznosi 1.000 evra i sve to bez ikakvog objašnjenja i dokumentacije.

U pitnju nije posao, već su na snazi robovlasnički odnosi!

Još jedan drug koji je radio i stanovao sa njim, takođe još uvek nije dobio svoju platu, bez obzira na stavku u ugovoru koja garantuje da će plata biti isplaćivana do 10. u mesecu. Kašnjenje i “skidanje od plate” normalna su pojava u kompaniji OTTO gde se radnici svakog meseca suočavaju sa situacijom da ne znaju kolika će im biti plata i da li će im idućeg meseca uopšte produžiti ugovor.

Ovi drugovi, zajedno sa drugim poljskim radnicima, bivšim radnicima kompanije OTTO, odlučili su da uđu u borbu u kojoj su im se pridružili i ljudi iz Vrije Bond organizacije iz Holandije, ZSP-a iz Poljske i Priama akcia iz Slovačke. Zahevamo da OTTO isplati sva dugovanja svojim radnicima, da prekine da sprovodi “sistem kazni” koji se krši sa kolektivnim ugovorom, da se taj ugovor poštuje, da se poboljšaju uslovi stanovanja i da se iz ugovora izbaci diskriminacija po kojoj kompanija OTTO može prekinuti ugovor sa radnikom u svakom momentu, dok u slučaju da to isto učini radnik on se obavezuje da kompaniji isplati nadoknadu u visini 500 evra.

Akcije će se nastaviti i intenzivirati u narednom periodu.