U Beogradu odrzana prva Balkanska anarhosindikalisticka konferencija


Prva Balkanska anarhosindikalistička konferencija održana je u Beogradu tokom vikenda, 6. i 7. aprila, u organizaciji drugova i drugarica iz Srbije. Drugarice i drugovi iz Hrvatske, Bugarske, Makedonije, Kosova i Srbije su uzeli učešće u radu konferencije, dok su drugovi iz Slovenije, Grčke, Rumunije i Turske bili u poslednjem trenutku sprečeni da učestvuju, ali su poslali svoje pozdrave Konferenciji. Takođe, Konferenciji je prisustvovao i delegat Sekretarijata Međunarodnog udruženja radnika i radnica (MUR-AIT-IWA).

Konferencija je počela sa kratkim uvodnim izlaganjem prisutnih organizacija i grupa, koje su predstavile svoje aktivnosti i politički kontekst u kome deluju. Ovo je predstavljalo osnovu za dalje diskusije koje su se fokusirale na temama regionalne koordinacije radničkog pokreta i perspektivama revolucionarnog sindikalizma, studentskim borbama, anarhosindikalističkom odgovoru na nacionalizam, rasizam i fašizam u regionu, na pitanjima liberalizma i reformizma unutar pokreta i modelima odgovora na te pojave, bezbednosnim pitanjima i ojačavanjem infrastrukture pokreta u regionu. Organizovano je i predstavljanje aktivnosti Međunarodnog udruženja radnika i radnica, kao i praktične diskusije o borbama na radnim mestima. Dvodnevna konferencija je završena učestvovanjem na demonstracijama, organizovanim od strane Anarhosindikalističke inicijative, ispred zgrade srpskog Ministarstva rada – protiv novog zakona o štrajku, otpuštanja i nezaposlenosti.

Okupljeni drugovi su još jednom podvukli tačke zajedničke za sve radnike Balkana, i sveta, i još jednom istakli principe direktne demokratije, direktne akcije i internacionalizma kao jedinog puta kojim radnička klasa treba da krene u svojoj borbi za slobodu. Balkanska konfederacija je jedini smisleni model za mir i napredak u regionu, i kao realistična alternativa svim državnim projektima, koji nikada nisu doneli ništa dobro narodima Balkana.

Zajedničko osećanje je da je Konferencija bila uspešna, da je ojačala saradnju pokreta u regionu, i stvorila prostor za diskusiju i plodnu razmenu ideja, ali i osnovu za konkretne zajedničke aktivnosti. Novi modeli komunikacije su stvoreni između organizacija koje su učestvovale, i postoji zajedničko očekivanje da će ova vrsta okupljanja biti nešto što će se dešavati redovno.

Učesnici prve Balkanske anarhosindikalističke konferencije

Smrt državi i kapitalizmu!

Živela solidarnost radnika na Balkanu! Živeo anarhosindikalizam!