Novi pritisci i montirani procesi

Pravosudni sistem u Srbiji nastavlja sa pritiscima i montiranim procesima protiv članova Anarhosindikalističke inicijative. Poznajući osnove na kojima ovaj i ovakav sistem počiva, te jasne namere i ciljeve naše sindikalne konfederacije, takvo ponašanje sudova ne iznenađuje. Ono što ipak čudi je potpuno odsustvo bilo kakvog pokušaja pravljenja racionalnog objašnjenja za tok suđenja i bahatost sistema koja prevazilazi sve mere.

Nakon što je oslobađajuća presuda za namešteni slučaj napada na Grčku ambasadu protiv šestoro beogradskih anarhista ukinuta rešenjem Apelacionog suda sredinom 2011. godine, iz političkih razloga je ponovo pokrenut proces protiv Tadeja Kurepe, Sanje Dojkić, Ivana Savića, Nikole Mitrovića, Ratibora Trivunca i Ivana Vulovića. Toj činjenici treba pridodati informaciju da se proces prolongira u nedogled, sa očiglednom namerom držanja optuženih ,,na povocu”. Tako je i današnji pretres odložen zbog ponovnog nepojavljivanja policijskih ,,eksperata”, čija je analiza u pisanoj formi bila nesumnjivo povoljna po optužene. Suđenje je odloženo čak za 22. januar naredne godine!

Paralelno sa ovim procesom, sistem vodi još nekoliko postupaka protiv naših članova, od kojih je posebno simptomatičan proces protiv Ratibora Trivunca. On je optužen da je na protestu protiv NATO-a skupa, koji se održavao u Beogradu tokom juna 2011. godine, izvršio krivično delo ,,ometanja ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti”. Uprkos desetinama svedoka, i jasnim video snimcima događaja koji u potpunosti demantuju takve navode tužilaštva, sud je odlučio da nastavi sa procesom oslanjajući se na lažna svedočenja inspektora Saše Todorovića i policajca Marka Đorđevića iz PU Beograd. Glavni pretres u ovom slučaju će biti održan u ponedeljak, 23. septembra.

Anarhosindikalistička inicijativa obaveštava javnost da neće podleći pritiscima države, te da će odlučno i argumentovano odgovarati na sve mahinacije srpskog pravosudnog sistema, koristeći sva legitimna sredstva, u zemlji i inostranstvu, kako bi sprečila dalji pravni teror nad našim članstvom.

Stop državnoj represiji!

18. 9. 2013.
U Beogradu,
Generalni sekretarijat Anarhosindikalističke inicijative,
sekcije Međunarodnog udruženja radnika i radnica