MUR sa zadovoljstvom objavljuje uspeh svog prvog Kongresa ikada u regionu Balkana. Ovaj kongres obeležava početak novog doba za MUR, koji je pokazao svoju posvećenost razvoju i širenju anarhosindikalizma u više novih regija širom sveta.

Od 3. do 5. Novembra 2017, održan je vanredni Kongres MUR u Beogradu u Srbiji. Kongres je održan, vanredno, manje od godinu dana nakon XXVI Kongresa, koji se događao u Varšavi. Bez obzira na ovaj tehnički izazov, Kongres je ponovo prošao bez problema, i bio je propraćen diskusijom o praktičnim pitanjima i javnim prezentacijama rada sekcija.

Izbor održavanja ovog važnog Kongresa u Beogradu može se posmatrati kao čn prkosa protiv autoritarne države, koja je pokušala kriminalizovati drugove u ovoj zemlji više puta do sada.

Pitanja razmatrana na Kongresu


Kongres je uključivao niz tehničkih pitanja, kao i neke debate i razmenu znanja i veština. Tehnička pitanja su uključivala reviziju jezika statuta i njegovo ažuriranje kako bi se odrazile aktuelne procedure i pružilo više informacija. Takođe je bilo prezentacija od strane delegata različitih radnih grupa o radu na strategiji i obuci.

Poslednji dan Kongresa je bio više posvećen razgovoru o posebnim situacijama i raznim obukama koje su vodile sekcije. To je svima pomoglo da razumeju različite vrste problema sa kojima možemo da se susretnemo na radnim mestu, u cilju razmene iskustava i poboljšanja naših veština i efikasnosti naših napora u organizovanju.

Sledeći redovni Kongres i nove perspektive


Odlučeno je da se sledeći redovni kongres, koji je zakazan za 2019, održi u Australiji. Ovaj dogovor prikazuje našu posvećenost borbi protiv (Zapadnog) Eurocentrizma od kojega je MUR patio decenijama i koja sada ima dobre šanse za prevazilaženje. Veoma smo zadovoljno što smo na ovom Kongresu imali delegatkinju iz PPAS-a (Indonezija) i uzbućeni smo zbog pokušaja drugova i drugarica da šire anarhosindikalizam u ovoj oblasti sveta. Takođe smo razgovarali o novim kontaktima u ovoj i drugim oblastima.

Radne grupe bi trebalo da ulože napore da podrže ove organizacije, kao i trenutne Prijatelje i Sekcije MUR-a.

Prezentacije sekcija i druge oblasti organizovanja


Održana je javna tribina na kojoj su Sekcije i Prijatelji MUR-a, kao i članovi gostujućih organizacija, predstavili ukratko svoje organizacije. Zbog broja učesnika i prevođenjam, svaka pojedinačna prezentacija je trajala oko 10 minuta, što se pokazalo prekratko za pojedine Sekcije koje su u poslednje vreme bile aktivne u nizu sukoba. Ovo je bila sasvim dobra prilika da dobijete više informacija o tome šta neke od Sekcija rade.

Pored toga, održan je još jedan javni sastanak pre samog Kongresa. Sekcija domaćin, ASI, od nedavno je uključena u borbu za stanarska prava, sprečavajući iseljenja. I ZSP (Poljska) i SolFed (Britanija) su uključeni u organizovanje stanara, tako da se rodila ideja da se održe prezentacije za lokalne aktiviste. Nažalost, predstavnici SolFed-a nisu bili u mogućnosti da u Beograd stignu na vreme, ali su članovi ZSP-a razgovarali o tome kako se organizuju i prikazali snimke sprečavanja iseljenja blokiranjem kao i direktnih akcija protiv odgovornih političara. Što je bitno, pokazano je kako možemo preneti klasnu borbu i metode horizontalnog organizovanja i direktne akcije i na druge oblasti i čak šta više, da izgradimo efikasne društvene pokrete, sposbne da naprave razliku.

Učesnicima su ove tribine bile zanimljive, te se zahvaljujemo lokalnim domaćinima na organizaciji istih, kao i samog Kongresa. U čast Kongresa održana je i umetnička izložba, na kojoj se zahvaljujemo umetnicima koji su na njoj učestvovali. Mislimo da možemo reći da smo svi uživali u ovim događajima.

Događaji koji nisu povezani sa Kongresom


Iako nije povezano sa samim Kongresom, možemo napomenuti da je ASI održao važnu izdavačku inicijativu već dugi niz godina, a alternativni sajam knjiga i umetnina je održan istog vikenda kada i Kongres. Neki od drugova i drugarica su tamo držali štand, a neki od učesnika Kongresa su posetili sajam i preneli pozitivne utiske. Takođe se ispostavilo da su se u to vreme poštanski radnici odlučili na blokade i druge direktne akcije, a neki od drugova i drugarica iz Srbije su otišli da podrže ovu borbu. Čuvši o ovome, drugovi i drugarice iz Poljske smatraju da bi bilo pozitivno ostvariti veze između poštanskih radnika u Srbiji i njihovog sindikata u Poljskoj.

CNT-AIT je i dalje naša Sekcija u Španiji


Glavni razlog održavanja vanrednog Kongresa ove godine bio je bavljenje nekim nedavnim pitanjima koja su promenila sastav naše međunarodne federacije. Deo našeg bivšeg odseka u Španiji, CNT-a, odlučio je da prati različite forme organizovanja. Kao rezultat toga, mnogi drugovi i drugarice iz ove oblasti, koji se ne slažu sa pokušajima da se MUR razdvoji i reorganizuje na druge linije, privremeno su se našli u teškoj situaciji. Sa zadovoljstvom objavljujemo da je, nakon samog restrukturiranja na osnovu Statuta CNT-a pre reformističkog zamaha, CNT-AIT prepoznat kao nastavak naše Sekcije u Španiji. Pozdravljamo povratak drugova i drugarica (koji nas nikada nisu ni napustili), u ulogu lokalnih predstavnika Internacionale.

Takođe, šaljemo najlepše želje ostalima u Španiji koji su ostali u drugarskim odnosima i uputili posebne pozdrave Kongresu. Mi podržavamo napore da se anarhosindikalizam održi u životu i da se održe veze solidarnosti koje su neki neuspešno pokušali da sruše.

Radi razjašnjavanja, ponavljamo da sada postoji najmanje desetak odvojenih organizacija koje nose naziv ’’CNT’’ u Španiji, a naša Sekcija se zove CNT-AIT i sedište joj je trenutno u Grenadi. CNT, čije se sedište trenutno nalazi u Bilbau, nakon neuspelih pokušaja da podeli Međunarodnu Organizaciju i preuzme je -pokušaj od koga nisu u potpunosti odustali oni koji vode njihov Sekretarijat - je izbačen od strane MUR-a 2016. godine. Sekcije MUR-a su ujedinjene u federaciju sa CNT-AIT, a ne sa ovom drugom konfederacijom.

Sekretarijat, u ime Sekcija, želi da se zahvali svima koji su učestvovali u Kongresu i pomogli da se on održi.

Živeo MUR!

Sekretarijat MUR-a.