Beograd Ministar za rad kaže da Vlada teško može da dodatnom uštedom nađe sredstva za isplatu duga penzionerima.

Slobodan Lalović kaže da će Vlada Srbije teško naći način da u budžeti uštedi 12 milijardi dinara. Komentarišući rezultate pregovora s Misijom Međunarodnog monetarnog fonda, Lalović je ocenio da je decembar realan rok za završetak trogodišnjeg aranžmana, ali da Srbija svakako mora da završi posao odmah posle Nove godine, već u januaru.

"Verovatno ćemo razmotriti mogućnost pomeranja roka dospeća obveznica na 2007. Ako aranžman ne bude okončan ni tada, suočićemo se s velikim problemom. Odlaganje niće biti dobro ne samo iz ekonomskih razloga, već i političkih", upozorio je Lalović, prenosi Danas.