MI STUDIRAMO

VI STUDIRATE

ONI PROFITIRAJU!Obrazovanje je pravo svih, a ne privilegija šačice bogataša! Još uvek čitavo društvo izdvaja za budžetska sredstva iz kojih se NE finansira obrazovanje dostupno čitavom društvu. Budući da je svrha obrazovanja da služi napretku celokupne populacije, postavlja se pitanje za čije profite se vodi prosvetna politika na nacionalnom nivou! Ko dozvoljava jednoj kliki profesora da zloupotrebljava svoju privilegovanu poziciju i komada resurse Univerziteta, osnivajući desetine vlastitih privatnih fakulteta? Privatni fakulteti su zatvoreni za najveći broj studenata, jer na njima školarinu može da plati samo povlašćena manjina.

Svi koji žele da spreče kretenizaciju našeg obrazovnog sistema shvataju da tu nameru nije moguće ostvariti oslanjajući se na impotentnu univerzitetsku upravu, niti na privatničke lešinare koji nam dolaze na krilima Bolonjske dekleracije. Ono što nam preostaje jeste beskompromisna borba da se na našim fakultetima obezbede uslovi za kritičko, društveno angažovano i široko dostupno kompletno obrazovanje. Zaustavimo privatizaciju Univerziteta!ČIJI SU NAŠI FAKULTETI?

PROGRESIVNO UNIVERZITETSKO DRUŠTVO „DOSITEJ OBRADOVIĆ“

Kontakt: tel. 063/263-775; e-mail: dositej@ml1.net ; veb: www.dositejev.front.ru

KAMPANJA PROTIV PRIVATIZACIJE

Kontakt: tel. 063/7126-662; e-mail: info@protivprivatizacije.org; veb: www.protivprivatizacije.org