Osobe koje žive na selu su obično boljeg mentalnog zdravlja nego ljudi koji žive u gradovima, tvrde britanski znanstvenici.

Neka ranija istraživanja su pokazala da su u urbanim područjima češća samoubojstva i slučajevi depresije, dok je u drugima utvrđeno kako izolacija ljudi koji žive na selu također može imati negativne učinke na mentalno zdravlje.

Novo istraživanje znanstvenika iz Warwick Medical School i njihovih kolega s Portsmouth University i Bristol University je objavio British Journal of Psychiatry.

Pokazalo se kako su u ruralnim područjima rjeđe novodijagnosticirane i već postojeće poteškoće s mentalnim zdravljem.

Osim toga, utvrđeno je i da osobe koje pate od depresije ili tjeskobe imaju veće izglede za remisiju ako žive u gusto naseljenim područjima.

U istraživanju je sudjelovalo 7659 ispitanika odrasle dobi.

Utjecaj mjesta u kojem ispitanici žive na njihovo mentalno zdravlje nije bio povezan sa socioekonomskim statusom, zaposlenjem ili prihodom kućanstava sudionika istraživanja, dodaju istraživači.

Znanstvenici upozoravaju kako veći utjecaj na mentalno zdravlje od samog prebivališta imaju odnosi s drugim osobama te percepcija sigurnosti kod ispitanika.