Šta je to anarhistički kamp?

"Odmor" je nastao kao rezultat razdvajanja rada i slobodnog vremena. U ovom smislu, anarhistički kamp nije odmor: kamp je prilika za susret, za međusobno upoznavanje ljudi i za zajedničko delovanje, u smislu da niko nije prinuđen na bilo šta. To nam daje prostor da pokušamo i kombinujemo anarhističku teoriju i praksu i da živimo bez autoriteta.

Svesni smo činjenice da ovo može biti samo „relativna“ sloboda, pre svega jer svi mi više manje imamo mehanizme vlasti u našim glavama jer smo odrasli u takvom društvu a osim toga anarhistički kamp je jedno ostrvo koje je ograničeno vremenski i prostorno unutar društva koje je oblikovano od strane vlasti. Ali ko zna – možemo još uvek da stvaramo slobodna mesta, izvan društvene normalnosti i svakodnevne patnje, na kojima možemo isprobati šta je to za šta se borimo i gde je ono kuda želimo da idemo.

Da bismo to omogućili, na kampu neće biti tolerancije za bilo kakav vid diskriminacije ili represije. To znači da svako treba da oseti kao deo svoje odgovornosti da se pobrine da tako bude: budi svestan, aktiviraj se, a a ko primetiš loše ponašanje (kod drugih ili kod sebe) postaraj se da se to prekine ili raspravi pred svima. Kada se potpuno iskusi solidarnost, i sloboda od vlasti, to nam daje energiju i potporu za našu svakodnevnu borbu.

Šta radi organizatorska grupa?

Kao organizatori, obezbeđujemo lokaciju, širimo internacionalno informacije o kampu i brinemo se o osnovnim resursima i infrastrukturi za takvo okupljanje. Kada sam kamp počne, grupa prestaje da postoji jer je od tada na svakom da preuzme odgovornost na sebe u zajedničkom odlučivanju: o tome šta će se dalje raditi, gde, kada i kako, organizovati, nabaviti i spremati hranu.

Ipak, diskusije koje su održane unutar organizacione grupe, delimično zasnovane na iskustvima sa prethodnih kampova, dovele su do nekoliko odluka koje su bitne pre početka kampa:

  • Biće rezervisan šator za žene i transgender osobe a gde će oni moći da se sastaju i da imaju svoj prostor za sebe odnosno slobodan prostor za bilo kakve njihove potrebe.
  • Pozivamo roditelje da dođu sa decom. Mesto je prostrano i ima mesta za igru a biće postavljen i šator za decu. Oni koji koriste taj šator treba da se potrude oko animiranje dece, pa zato treba da ponesu igračke za decu, kanap da napravimo ljuljaške ili bilo šta što smatraju korisnim za decu. Naravno, nisu samo roditelji ti koji treba da brinu o svojoj deci i njihovim potrebama već svi mi.
  • Ostavite svoje životinje kod kuće. Veliki broj kučića na kampu može ozbiljno ostalim učesnicima da omete uživanje u kampu, a može da omete i učešće onih koji dođu sa decom. Osim toga, prostor nije ograđen i okružen je šumom u kojoj ima lovaca i divljih životinja...

Čega ima i čega bi moglo biti?

Kamp je prostran, tako da ima prostora, sa drvećem, divljom prirodom, potokom i mestom za logorsku vatru. Takođe ima dosta mesta za šatore a ima i razne infrastrukture. Ima suvih soba sa kuhinjom, kreveti za one kojima su potrebni kao i sanitarna infrastruktura. Nedaleko od kampa se može otići na plivanje. Hrana će se pripremati tako da svi učesnici kampa mogu da jedu (uključujući vegane, osobe sa alergijama, kao i majke koje doje...). Cilj nam je takođe da obezbedimo kompjutere (sa kojima će se, na primer, praviti izveštaji za kamp, za radionice, za internet).

Šta će se sve dešavati na kampu zavisiće od toga šta učesnici žele da učine i šta će se već spontano desiti ovde-onde. Nemoj očekivati da zatekneš totalno gotova predavanja i radionice: radije se i sam priključi, stimuliši i organizuj radionicu i diskusije, sam ili sa drugim ljudima. Prethodni anarhistički kampovi su pokazali da iz takvog stava mogu proizaći interesantne teme i aktivnosti.

Želimo da polje delovanja ne bude ograničeno na „tradicionalni anarhizam“. Želimo da diskutujemo o raznovrsnim temama iz anti-autoritarne perspektive: od (anarhističkih) utopija i teorija, rodnih odnosa i kritike romantične monogamije do raznih vrsta akcija, praktičnih primera političkog delovanja ili alternativnih oblika zajedničkog života. Veličina kampa i priroda bi trebalo da omoguće raznovrsnost: teroiju i praksu, radionice, igre, muziku, prezentacije i diskusiju, kuvanje, filmove, plesanje...itd.

Šta to može da postane?

Anarhistički kamp u Austriji 2006. bi trebao da doprinese obaranju „granica unutar naših glava“. Za vreme dok su se kapitalizam i državne institucije integrisale na međunarodnom nivou, i dok je represija prelazila nacionalne granice (Šengenski sporazum, Evropska politika u protiv migracija), dotle su anarhisti iz nemačkog govornog područja bili skoncentrisani na sebe. Ovim kampom, pokušaćemo da osnažimo povezivanje sa našim (istično)evropskim prijateljima. To je razlog zašto se ovaj poziv prevodi na mnogo evrospkih jezika. Naš cilj je kamp raznobojnih ljudi, koji prevazilaze barijere (jezičke i druge) i doprinose međusobnoj razmeni.

Izgrađivanje kampa zajednički ne znači nekritički širiti „osećanje zajedništva“. Važno je izneti neslaganje pred ostalima i saslušati kritiku prema sebi, tako da možemo da učimo jedni od drugih i da dovodimo u pitanje naše lično ponašanje. U ovom smislu, raspravljati može biti korisno. Naravno, naše ponašanje na kampu mora biti u skladu sa principima solidarnosti i međusobnog poštovanja, koje podrazumeva prihvatanje različitih pristupa i tačaka gledišta.

Sa ljubavlju & snagom

Organizaciona grupa za A-kamp u Austriji 2006

Izvor