Pozdrav drugovi i drugarice,

Moje ime je Martin Friš i ja sam član Federacije anarhističkih grupa (FAG) i njene radne grupe Antifašističke akcije (AFA).

FAG je antiautoritarna organizacija koja je formirana 1993. godine budući da smatramo da postoji potreba da se anarhistički pokret organizuje i koordinira svoje aktivnosti. Mi se zalažemo za uklanjanje hijerarhije u društvu, pogotovo države i kapitalizma zato što znamo da su oni izvori neravnopravnosti. Želimo da trenutne autoritarne i represivne društvene strukture zamenimo besklasnim, federativnim društvom baziranim na principima anarhističkog komunizma. Borimo se ne samo protiv ekonomske neravnopravnosti već i protiv društvene, dobne, polne i drugih diskriminacija. Pružamo podršku svim narodnim egalitarističkim pokretima u pokušajima da povrate svoja prava. Naše aktivnosti su bazirane na principu direktne akcije. To znači na aktivnostima “odozdo”, koje sprovode sami ljudi bez “eksperata”, birokrata i političara. Mi smo društvena organizacija koja ne teži preuzimanju političke vlasti na nivou države, sindikata ili nečega sličnog. Hijerarhija mora da nestane, a mi moramo braniti naše pravo na samoodbranu i dostojanstvo u stalnom procesu klasne borbe.

Češka Antifašistička akcija (AFA) je formirana 1996. godina. AFA je jedna od radnih grupa FAG-a i njen glavni cilj je samoodbrana i borba protiv ekstremne desnice. Takođe, stvaramo i branimo osnove za kulturne i druge borbe.

Naravno, organizujemo se i na međunarodnom nivou, kao Sekcija MUR–a (Međunarodno udruženje radnika i radnica) koja povezuje anarhističke organizacije radnika, studenata i t.d širom sveta od 1922. godine.

Ja sam trenutno odgovoran za održavanje Anarhističkog crnog krsta (ACK). Kao što je poznato, međunarodna solidarnost i informisanost su od izuzetne važnosti u anarhističkom/antifašističkom pokretu. Putem ovog pisma želeo bih da vas pozovem da nas obavestite o trenutnoj situaciji u vašim zemljama. Posebno nas interesuje situacija sa zatvorenim drugovima, ljudima koji su optuženi zbog svojih anarhističkih/antifašističkih aktivnosti i t.d. Takođe bi bilo dobro da nam ukažete na okolnosti i stanje sa anarhističkim/antifašističkim političkim zatvorenicima kod vas – npr. opišite najbitnije slučajeve i reakcije represivnog aparata (policije, sudova i t.d). Isto tako, bilo bi dobro da nas obavestite o tome na koji način možemo pomoći tim drugovima (slanje pisama podrške, razglednica, e-mejlova i t.d).

Bićemo zahvalni ako nas prijavite na vaš e-mejl forum, mejling liste i t.d, ukoliko imate neke. Takođe, možemo da razmenjujemo štampane publikacije. Nije bitno na koji način, glavni cilj je da budemo u kontaktu da bi smo mogli da sarađujemo bolje.

Ukoliko imate mejling listu/forum molim vas da prijavite moju e-mejl adresu (martin@anarchismus.org) i ja ću biti vaš kontakt za stvari koje se tiču ACK-a.

Ukoliko je moguće dodajte naše linkove na spiskove linkova na vašem veb sajtu, ukoliko to već niste uradili. Na kraju, oprostite nam što za sada možemo samo da komuniciramoo dobro na engleskom jeziku.

Očekujem vaše odgovore, ne smemo zaboraviti da je anarhistička/antifašistička borba međšunarodna!

Martin Friš (AFA- FAG, Češka republika)