Pošto je mnogo onih koji su tražili da saznaju šta je novo u vezi sa Mehmetovom situacijom, sa radošću vas obaveštavamo da je Mehmet još uvek sa svojom porodicom i trenutno **izgleda** da se ne preduzimaju bilo kakvi koraci radi njegovog ponovnog hapšenja.

Mehmet Tarhan je pušten iz vojnog zatvora u Sivasu – u kom je držan od 9. aprila 2005. - nakon presude žalbenog suda. Mehmet je odveden u lokalni vojni odsek gde mu je naređeno da se javi u vojnu jedinicu. On je odbio poslušnost i umesto toga otišao kući svojoj porodici. Mehmet, u izjavi koju je dao ubrzo nakon što je pušten na slobodu je rekao: “Važno je da možemo da se dodirnemo i da održavamo komunikaciju. Bilo je mnogo pritisaka na mene tokom ovog procesa, ali ako možemo da održimo ovaj nivo solidarnosti onda možemo da dobijemo na snazi ne bi li smo nastavili borbu i izvršili pritisak na javno mnenje.”

Njegov izlazak iz zatvora takođe predstavlja pobedu njegove rešenosti da odbije “ponude” od strane armije da izbegne regrutovanje tako što će dopustiti da bude klasifikovan kao “bolestan” zbog toga što je gej. On je odbio da se podvrgne analnom pregledu, koji predstavlja ekvivalent čuvenom “testu nevinosti”, koji su decenijama koristile turska policija i vojska kao pretekst za silovanje i druge vidove seksualnog nasilja nad ženama, kurdskim i turskim.

“U stvari, sve žene u Turskoj su proganjane, čak i u srednjim školama, u kojima je zakonski imenovan glavešina da sprovodi provere nevinosti. (Žalbeni) sud je sada presudio da prisilni fizički pregled predstavlja kršenje ljudskih prava i integriteta ličnosti. Ironično je da je presuda donešena u vezi sa muškarcem a ne sa ženom – takva je patrijarhalna struktura našeg društva – ali to takođe predstavlja i veliku pobedu za žene. Borba žena protiv proveravanja nevinosti je doprinela pobedi u mom slučaju, i sada je učinjen presedan koji se može odnositi na žene,” rekao je Mehmet dalje u istoj izjavi.

Turska – zajedno sa SVIM vladama – je motivisana da kažnjava i kriminalizuje one koji joj se suprotstavljaju, i nastavlja sa odbijanjem da prizna lično pravo Turaka i Kurdistanaca na prigovor savesti. Čak i pored toga što se Mehmetovo puštanje na slobodu može smatrati pobedom velike međunarodne kampanje koja je imala za cilj da postidi Tursku koja nastoji da se pridruži Evropskoj Uniji, Mehmet još uvek živi pod pretnjom mogućeg budućeg hapšenja i sada se zvanično vodi kao “dezerter”.

Turska nastavlja da traga za prigovaračima savesti i da ih kažnjava, zajedno sa drugim disidentima. Trenutno nastoji da izruči Erdogana E., kurdskog anarhistu koji je 9 godina živeo u Švajcarskoj kao izbeglica a kojeg u Tuskoj čeka smrtna kazna.


Free Mehmet Defense Network

Izvor